luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Za Ladislavom Malým

Posledná rozlúčka sa bude konať 14. septembra na santovskom cintoríne

LMalyNekr - 01

Dňa 1. septembra nás po dlhej a zákernej chorobe navždy opustil Ladislav Malý.

Bol Santovan a Pilíšan do špiku kosti. Ladislav Malý sa narodil 15. októbra 1941 v pilíšskom Santove. Bol vyučeným cukrárom a veľkým lokálpatriotom. Významnou mierou sa podieľal na vzniku monografickej publikácie o svojej rodnej obci, ktorá vyšla v roku 1996.

Bol pobožný človek a dobrý organizátor. Stál pri zrode Kresťanského spolku Slovákov v Maďarsku a po jeho založení v apríli 1996 sa stal jeho podpredsedom, aktívne sa podieľal na vytvorení pravidelných slovenských svätých omší v kostole Sv. Jozefa na Námestí M. Horvátha. Ako podpredseda spolku, ktorý zanikol v roku 2000, húževnato organizoval veriacich nielen na tieto bohoslužby, ale aj na púte – v zahraničí i v Maďarsku. Sám chodieval na slovenské sväté omše – nielen do Budapešti, ale aj do okolitých slovenských obcí.

Často sprevádzal skupiny turistov, ktorých upútal mimoriadne bohatými znalosťami o slovenských súvislostiach rôznych pamätihodností. Bol častým sprievodcom výletov loďou po Dunaji, kde pripomínal zaujímavosti o Slovákoch pochádzajúcich z Maďarska alebo zo Slovenska. Mal hlboké znalosti o výstavbe Budapešti, vedel napríklad, odkiaľ sa brali na stavby kamene, ale ovládal aj historické súvislosti. Ako vyučený cukrár bol častým hosťom a porotcom rôznych súťaží v pečení koláčov a zákuskov, pričom nikdy neskrýval svoju kritiku, no povedal ju s dôvtipom a humorom tak, že ju každý rád prijal.

Posledná rozlúčka s Ladislavom Malým bude v pondelok 14. septembra o 16. hod. na santovskom cintoríne. Zádušnú omšu na jeho pamiatku budú celebrovať v miestnom kostole o 19. hod.