luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Za Valériou Petőfiovou

1957-2018

Vo veku 61 rokov nás navždy opustila učiteľka slovenčiny, vedúca členskej inštitúcie Bukovskej slovenskej národnostnej základnej školy v Répašskej Hute Valéria Petőfiová.

NekrPetofiova-01

V roku 2017 jej udelili Pamätný list Samuela Tešedíka za jej prínos a tvorivosť v oblasti výchovno-vzdelávacej práce s deťmi a mládežou v komunitách zahraničných Slovákov. Riaditeľka békeščabianskej slovenskej školy Edita Pečeňová ju v laudácii predstavila nasledovnými slovami: „ Ak niekto učiteľke povie, že je tou, ktorá miluje svoju prácu, je to veľká pocta. A takou je pani učiteľka, neskôr pani riaditeľka Valéria Petőfiová. Narodila sa 22. marca 1957 v Miškovci. Po absolvovaní základného vzdelania v základnej škole v Répašskej Hute pokračovala v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Budapešti. Po úspešnej maturitnej skúške v roku 1976 jej kroky viedli na Vysokú školu pedagogickú Gyulu Juhásza v Segedíne. Jej alma mater ju na konci štúdia v roku 1980 obdarila diplomom učiteľky slovenského jazyka a literatúry a výtvarnej výchovy. Tento rok sa stal rokom návratu do jej školy, jej detstva, v Répašskej Hute. Začínala jednou z najťažších prác v školstve, prácou v školskej družine a ako učiteľka na nižšom stupni základného vzdelávania. Veď základy výchovy a vzdelávania získané v ranom detstve sú tie, na ktorých budujeme celý ďalší život. Po deviatich rokoch tejto namáhavej, ale krásnej práce začala vyučovať slovenský jazyk a výtvarnú výchovu v tej istej répašskohutskej škole, ktorá bola medzičasom premenovaná na Základnú školu Otta Hermanna. Rok 1998 sa stal rokom menovania pani učiteľky Valérie Petőfiovej za riaditeľku školy. V riadiacej funkcii mohla uplatniť získané vedomosti a praktické zručnosti na prvom i na druhom stupni. Základnú školu Otta Hermanna riadila až do zlúčenia tejto inštitúcie so školou v Novej Hute. Od roku 2007 pôsobila ako vedúca členskej inštitúcie Bukovskej slovenskej národnostnej základnej školy v Répašskej Hute. Okrem učiteľského pôsobenia bola činná i verejne. Svojou mnohostrannou činnosťou v prospech slovenskej národnosti žijúcej v Maďarsku a osobným príkladom sa stala vzorom mladej generácie. Bola dlhoročnou predsedníčkou miestneho Slovenského klubu a Slovenskej samosprávy v Répašskej Hute, bývalou podpredsedníčkou župnej slovenskej samosprávy, členkou Valného zhromaždenia CSSM a predsedníctva Zväzu Slovákov v Maďarsku.“

Pohreb Valérie Petőfiovej sa bude konať dňa 25. júla o 14.30 hod.