luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Prekladateľská súťaž o cenu Samuela Cambela

Prihláste sa do 20. septembra 2019

Oddelenie slovakistiky Inštitútu slovanských a baltských filológií Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti a Slovenský inštitút v Budapešti vyhlasujú prekladateľskú súťaž pre študentov slovenských a maďarských univerzít o cenu Samulea Cambela 2019 z maďarčiny do slovenčiny alebo zo slovenčiny do maďarčiny.

Podmienky súťaže a prihláška

Texty na povinný preklad zo slovenčiny do maďarčiny:
Martin Vlado: Chuť
Miroslav Brück: Takmer neviditeľný pohyb

Texty na povinný preklad z maďarčiny do slovenčiny:
Szabó T. Anna: Ne fészbukozz részegen!

Dragomán György: Tréfa. In: Rabság – történetek a rácsokon túlról; poviedka č. 2.