luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Uchádzači o dotácie, pozor!

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) podľa zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a interných predpisov v súčasnosti administruje proces uzavierania dotačných zmlúv na podporu projektov, ktoré boli na základe predložených žiadostí schválené na rok 2020. Vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla vo svete v súvislosti so šírením koronavírusu (COVID-19) sa ÚSŽZ obracia na uchádzačov s výzvou, aby objektívne a zodpovedne zvážili možnosť reálneho využitia schválených finančných prostriedkov na krajanské aktivity, ktoré sú  plánované najmä na I. polrok tohto roku 2020. Ide predovšetkým o podujatia masovejšieho spoločenského charakteru s predpokladaným zhromaždením väčšej skupiny ľudí (konferencie, okrúhle stoly, slávnostné zhromaždenia, oslavy výročí, festivaly, tvorivé dielne, vzdelávacie akcie, súťaže, školské aktivity, prenájmy priestorov na hromadné nácviky alebo iné aktivity predpokladajúce stretávanie sa väčších skupín ľudí a pod.), ktoré sú vo väčšine štátov pre koronavírusovú pandémiu zrušené, resp. z preventívnych dôvodov ohrozenia zdravia odložené. Ak nevidíte reálnu možnosť uskutočnenia takejto aktivity, ani možnosť jej bezpečného presunutia v rámci tohto kalendárneho roka na neskorší termín, Úrad vyzýva, aby ste bezodkladne oznámili takúto skutočnosť ÚSŽZ. (Schválené prostriedky na tento rok sa totiž nedajú presúvať na akcie plánované v ďalšom kalendárnom roku!) Vyhnete sa tým zbytočným administratívnym úkonom (uzatváranie zmlúv) a prevodu finančných prostriedkov na vaše účty, ktoré by ste potom v konečnom dôsledku vracali, čo by navyše podliehalo nemalým bankovým poplatkom.

ÚSŽZ ďakuje za vaše porozumenie i konštruktívnu spoluprácu a ubezpečuje, že situáciu s vírusovou pandémiou naďalej zodpovedne sleduje.

https://www.uszz.sk/sk/kontakty

V prípade maďarských národnostných podpôr v kategóriách NEMZ-KUL-20 a NEMZ-TAB-20, pokiaľ to epidemiologická situácia umožní, dané podujatia sa podľa vyjadrenia štátneho tajomníka Miklósa Soltésza môžu uskutočniť. V opačnom prípade sú dve možnosti:

A. Tábory a spoločenské podujatia naplánované na jar a leto t. r. treba presunúť na jeseň, resp. začiatok zimy – v prípade projektov NEMZ-KUL-20 do 31. decembra, v prípade projektov NEMZ-TAB-20 do 15. novembra 2020.

B. Pokiaľ epidemiologická situácia neumožní uskutočniť tieto podujatia do uvedených termínov, získanú sumu je možné použiť na iné účely, ktoré však musia slúžiť komunite, na ktorú sa aj pôvodný program zameral a musia zabezpečiť príjem maďarským podnikateľom a prostredníctvom nich maďarským rodinám v r. 2020. V tomto prípade čím skôr oznámte svoju žiadosť o modifikáciu programu cez systém EPER.