luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Odišiel Ján Šutinský

Dňa 21. októbra 2020 nás po dlhotrvajúcej chorobe navždy opustil hudobník, skladateľ, učiteľ spevu, vedúci mnohých zborov Ján Šutinský.

NekrSutinsky-01

Ján Šutinský sa narodil v roku 1943 v Pitvaroši, kde mu učarovali slovenské ľudové piesne. V Segedíne získal diplom učiteľa hudobnej výchovy a spevu, prvé učiteľské roky strávil v Devecseri a potom v slovenskej škole v Békešskej Čabe, kde od roku 1997 pôsobil ako jej riaditeľ. V slovenskej škole založil spevácky zbor a mandolínový súbor, medzitým ho poverili vedením Všeobecného robotníckeho speváckeho krúžku založeného v roku 1921.

Do slovenskej hudobnej kultúry v Maďarsku sa zapísal ako pedagóg, zbormajster, organista, zberateľ slovenských ľudových piesní, zakladateľ spevokolu a skladateľ. Blízky vzťah k slovenskej ľudovej hudbe prejavil tým, že svoju skladateľskú činnosť začal upravovaním slovenských ľudových piesní pre mandolíny, neskôr pre miešaný zbor, a spracoval ich aj pre flautu. V poslednej dobe upravil slovenské a slovanské ľudové piesne pre koncertné dychovky z Békéšskej Čaby a Slovenského Komlóša. Bol zakladajúcim dirigentom Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena, pre ktorý upravil aj pitvarošské slovenské ľudové piesne, ktoré vydali aj knižne s názvom Piesne Slovákov v Pitvaroši.

Nech odpočíva v pokoji!

Posledná rozlúčka s Jánom Šutinským sa bude konať 11. novembra o 12. hod. vo veľkej sále Návštevníckeho centra Körösök Völgye. Jeho popol bude uložený na večný odpočinok na cintoríne Ligeti v Békešskej Čabe.

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/22147-cena-za-narodnosti-janovi-utinskemu

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/24078-dvestoro-n-pitvaro

 NekrSutinskyBC-01