luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

1 otázka - 1 odpoveď

1o1odMZsilak-01

odpovedá docentka univerzity ELTE Mária Žiláková

- Koncom leta Katedra slovakistiky Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti dostala vyznamenanie na pôde Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Pri tejto príležitosti sme sa opýtali docentky univerzity ELTE Márie Žilákovej, čo toto vyznamenanie znamená pre odbor slovakistiky a ako sa začal nový školský rok.

- Dostali sme pozvanie na jubilejnú SAS - letnú školu slovenského jazyka a kultúry pri UK v Bratislave, ktorá v tomto roku oslávila 50. výročie. Ja som sa neprihlásila pre iné povinnosti, ale vyzvali nášho doktoranda Juraja Rágyanszkého, aby mi sprostredkoval, či nemôžem aspoň na deň-dva prísť. Nakoniec som sa tam vybrala, ale prišla som skôr, ako sa konala slávnosť, na ktorej sa vyznamenania odovzdávali. Takže bolo pre mňa veľké prekvapenie, keď mi Juraj po slávnosti zatelefonoval, že naša katedra slovakistiky bola vyznamenaná Striebornou medailou UK za naše dlhodobé kontakty a výsledky v oblasti slovakistiky a rozvíjanie maďarsko-slovenských vzťahov. Na vedeckom poli a vo vysokom školstve tieto kontakty majú iný ráz ako na spoločenskej úrovni, kde ide aj o politické záležitosti. Potešilo ma, že si UK uvedomuje aj také nepriaznivé okolnosti, že už druhý školský rok som na plný úväzok sama a stále udržiavame pri živote katedru slovakistiky s našimi doktorandmi. Sú to veľmi schopní mladí ľudia. Myslím, že táto cena je uznaním aj toho, že sa tu snažíme zabezpečiť perspektívu slovakistiky. Musím ešte dodať, že na diplome je uvedená ako vyznamenaná Katedra slavistiky. Preto, lebo sme špeciálna katedra, kde jednotlivé slovanské jazyky a literatúry sa vyučujú ako odbory, ale patríme pod Katedru slavistiky.

1o1odMZsilak-02

Čo sa týka začiatku nového semestra, asi najväčšou zmenou je, že náš odbor má novú lektorku, docentku Máriu Imrichovú z Katedry slovenského jazyka na prešovskej univerzite. Je lingvistika, zaoberá sa lexikológiou. Náš odbor s ňou len získa, lebo jednak vyučovať súčasnú slovenčinu je veľmi dôležité, a keďže ona sa zameriava práve na lexikológiu, je odborníčka na to, aby rozvíjala slovnú zásobu našich študentov. Docentka Imrichová má v prvom semestri len hodiny z praktických cvičení, aby sa trochu zorientovala, a keďže ja odchádzam do dôchodku, určite bude mať perspektívne aj hodiny lingvistiky. Dúfam, že sa s ňou bude veľmi dobre spolupracovať, že budeme môcť využiť jej skúsenosti. Je veľmi sympatická, otvorená, študenti pracujú s ňou vo veľmi dobrej nálade a aj jej sa páči prístup našich študentov k výučbe.

(kan)

Foto: autorka