luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

23. Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

PMRSlov15-01

Slávnostné vyhodnotenie celoštátnej súťaže s medzinárodnou účasťou Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko sa konalo 4. júna v Nových Zámkoch.

Vyhlasovateľmi boli Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Štátny pedagogický ústav, SPN – Mladé letá, Matica slovenská, Vydavateľstvo Matice slovenskej, Spolok slovenských spisovateľov, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dvadsiaty tretí ročník sa niesol v znamení 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra, keďže rok 2015 vyhlásila Slovenská republika za Rok Ľudovíta Štúra.

Cieľom textotvornej súťaže je podchytiť, rozvíjať, z vedomostného a duchovného pohľadu, prehlbovať záujem mládeže o materinskú reč a umožniť im vyjadriť vzťah k slovenčine a Slovensku, k jeho osobnostiam a domovu.

Na aktuálnom ročníku sa zúčastnilo 96 škôl zo Slovenska a 20 zo zahraničia, z Chorvátska, Maďarska, Rumunska, zo Srbska a z USA. Práce posudzovalo 15 porotkýň v štyroch kategóriách. Celkovo to bolo 415 textov zo Slovenska a 103 zo spomínaných krajín. Z Maďarska sa do súťaže zapojili školy z Jášču, Budapešti a z Dabaša - Šáre. Čestné uznanie si prevzali Barbara Boldogová zo Slovenského gymnázia v Budapešti a Sára Prasznová zo štátnej základnej školy v Dabaši -Šáre.

PMRSlov15-02

Organizátori počas pobytu na Slovensku pripravili bohatý program. V Nových Zámkoch sa tradične začalo pri soche Bernoláka, kde odznela slovenská hymna, príhovor Juraja Sarvaša a k nohám Bernoláka boli položené pamätné vence. Program pokračoval v kultúrnom dome, kde slávnostnú atmosféru dotvorili divadelné a hudobné vystúpenia profesionálov. Na slávnostnej dvojhodinovej prehliadke ocenených prác vystúpilo Divadlo Andreja Bagara v Nitre a Detský folklórny súbor Matičiarik.

Organizátori počas pobytu na Slovensku pripravili bohatý program. Žiaci so svojimi pripravujúcimi učiteľmi si pozreli keramiku v Galérii Ignáca Bizmayera a Modru, kde žil a zomrel Ľudovít Štúr. Na Bratislavskom hrade, kde je vystavených vyše 400 exponátov sa oboznámili s 18. a 19. storočím, životom Ľ. Štúra a dianím po jeho smrti. Potom sa v miestnej kaviarni občerstvili. Pozreli si aj hrad Devín a jaskyňu Driny.

PMRSlov15-03

23. ročník súťaže Prečo mám slovenčinu, prečo mám rád Slovensko bol nezabudnuteľný. Veľká vďaka patrí Ivete Baloghovej, ktorá sa postarala o plnohodnotný program, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, za to, čo všetko urobil preto, aby sa zahraniční Slováci dobre cítili na Slovensku.

Na záver podujatia vyhlásili otvorenie nového - 24. ročníka, do ktorého už môžu mladé talenty posielať svoje práce. Želáme si, aby bol nasledujúci ročník prinajmenšom taký úspešný, akým bol ten dvadsiaty tretí.

Atila Rusnák, Z. Pavelcová

Foto: Atila Rusnák