luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Rozlúčka ôsmakov v novomestskej slovenskej škole

RozlNMpS15-01

Rozlúčka ôsmakov novomestskej slovenskej školy a internátu mala tohto školského roku dvojnásobne slávnostný ráz. Oslavovali predovšetkým ôsmaci svoje ukončenie povinného školského vzdelania, ale k slávnostnému charakteru podujatia prispela aj rekonštrukcia budovy školy.

RozlNMpS15-02

Steny chodby totiž voňali ešte novou maľovkou, dlážka bola vyložená novými dlaždicami, okná tried sa ligotali a celkový areál komplexu inštitúcie tiež opeknel.

Práve tam, na školskom ihrisku sa zoradilo 18 ôsmakov, aby sa s nimi jednotlivé triedy rozlúčili citátmi slávnych osobností. K slovu sa však dostali aj samotní lúčiaci sa, ktorí si zaspomínali na osem rokov strávených v slovenskej škole.

RozlNMpS15-03

K svojim zverencom sa prihovorila aj riaditeľka inštitúcie Júlia Kucziková. Po spomienkach na súdržný kolektív žiakov, ktorí boli dobrí predovšetkým v športe, ale žali úspechy aj v mnohých ďalších súťažiach, zhodnotila aj prospech a učebné výsledky tých najlepších. Dvaja ôsmaci totiž získali úroveň B2 na ústnej skúške zo slovenského jazyka. Tí istí žiaci ukončili posledný ročník s vyznamenaním a Bella Liza Móréová mala takéto vynikajúce výsledky počas ôsmich rokov od prvej triedy. Nadácia za deti slovenskej školy preto ju a Andrása Gábora Nagya odmenila finančnou podporou.

(jk)

Foto: autorka