luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Interaktívna hudobná klauniáda: Bartók a Drevený princ v Segedíne

DivSegSKom15-01

Najlepší žiaci Slovenskej dvojjazyčnej základnej školy v Slovenskom Komlóši na pozvanie segedínskych Slovákov sa mali možnosť zúčastniť na mimoriadnom divadelnom predstavení.

Na javisku inštitúcie Agóra Alberta Szent-Györgyiho sa odvíjal pútavý príbeh o detstve a živote svetoznámeho hudobného skladateľa Bélu Bartóka. Margita GarajszkáJúlia Urdová priblížili deťom najdôležitejšie etapy jeho života pomocou bábky Dreveného princa, ktorý bol priateľom malého Bartóka.

DivSegSKom15-02

Do interaktívneho predstavenia sa zapojili aj deti a spievali spolu s herečkami, ba mohli sa pozrieť aj do zákulisia. Z programu mali nielen umelecký zážitok, ale prežili aj veselé a poučné chvíle.

DivSegSKom15-03

Divadelná inscenácia vznikla adaptáciou autorskej rozprávky M. Garajszkej Bartók, ktorú si po predstavení mohli aj pozrieť. Režisérom diela bol Silvester Lavrík. Žiaci sa zúčastnili na tomto predstavení vďaka podpore Slovenskej samosprávy v Segedíne, Spolku Slovákov v Segedíne a hosťujúcej inštitúcie.

DivSegSKom15-04

Komlóšske deti mali aj krátku prehliadku krásneho Segedína a príjemnú prechádzku na brehu Tisy, po ktorej sa s radosťou zahrali na ihrisku.

Marianna Bajczerová

Foto: autorka