luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Stretnutie študentov z krajín Vyšehradskej štvorky v Ostrave

BpV4Ostr-01

Skupina žiakov budapeštianskeho gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským sa zúčastnila v polovici marca v Ostrave, v Českej republike, na projekte založenom na spolupráci škôl štátov Vyšehradskej štvorky.

Bola to pre nás veľká česť zapojiť sa do tejto spolupráce. Náročné prípravné a organizačné práce tejto akcie, ktoré koordinovali Kornélia Ráczová a Mária Kissová, boli nakoniec úspešné.

V projekte, ktorý má názov Communication, Cooperation, Competences, Competitiveness – Demonstration of skills of students, sa zúčastňujú štyri školy: Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální Ostrava – Mariánské Hory (Česká republika), Obchodná akadémia Košice, Watsonova 61 (Slovenská republika),     Zespól Szkól nr. 4. T. Klenczara, Katowice, (Poľsko) a Slovenské gymnázium v Budapešti.

Výber našej školy ovplyvnila skutočnosť, že vyučovacím jazykom školy je slovenčina a to v značnej miere uľahčuje bezprostrednú komunikáciu a nadviazanie vzťahov medzi žiakmi, aj medzi učiteľmi. Podstatou projektu je nájsť „spoločný jazyk“ (v našom prípade to bola slovenčina i angličtina), učiť sa navzájom, vymieňať si skúsenosti, spoznávať kultúru, dejiny, tradície a jazyk jednotlivých krajín.

V rámci projektu V4 sa partneri stretnú štyrikrát, každá škola pozýva delegáciu študentov a učiteľov ostatných škôl do vlastnej krajiny. Na dosiahnutie vytýčených cieľov poskytuje projekt dostatok príležitostí. Počas pobytu hostiteľ organizuje spoločné programy, na ktorých žiaci môžu predviesť svoje znalosti o krajinách Vyšehradskej štvorky, športovú kreativitu, ako aj jazykové alebo komunikačné schopnosti.

BpV4Ostr-02

Prvé stretnutie, ktoré zorganizovala ostravská škola, bolo na veľmi vysokej úrovni. Úloha pre gymnazistov znela takto: naplánovať päťdňový výlet pre štvorčlennú rodinu s deťmi vo veku 6 až 16 rokov. Ich úlohou bolo ukázať turistické zaujímavosti, kultúrne a historické hodnoty daného regiónu, a navyše museli pôsobiť ako cestovná kancelária. Mali pripraviť katalóg, naplánovať rozpočet, pripraviť PowerPoint prezentáciu a napokon to predniesť v slovenskom a anglickom jazyku. Táto náročná úloha vyžadovala serióznu prácu od žiakov, aj od ich učiteľov (Mária Kissová, Alžbeta Eszesová Vrbovská).

Jedna skupina našich žiakov zaviedla ostravské publikum do južnej časti Maďarska, do Päťkostolia (Pécs) a okolia (Siklós, Orfű, „Mecsextrém“-zábavný park). Druhá skupina žiakov predstavila Budapešť, pripravila výlet na Balaton (Siófok, Tihany) a do Vyšehradu, kde navštívili Vyšehradské hradné slávnosti.

Päťčlenná porota hodnotila práce žiakov z rôznych aspektov, brali do úvahy komunikačné schopnosti súťažiacich, ako aj ich geografické, ekonomické a jazykové vedomosti. Prvé tri miesta v tejto náročnej súťaži získali českí a slovenskí študenti, naši žiaci taktiež skvele obstáli a získali najväčšiu výhru: skúsenosť na ďalšie príležitosti.

Počas tohto podujatia sme navštívili aj školu našich hostiteľov, ostravskú obchodnú akadémiu. Žiaci školy nám predstavili odborné učebne. Z nich najatraktívnejšia učebňa bola tá, ktorá bola zariadená ako kancelária „fiktívnej firmy“, kde si žiaci môžu vyskúšať a realizovať obchodovanie a rôzne procesy v obchodnom živote. Takýmto spôsobom spája škola učivo s reálnym obchodným životom.

BpV4Ostr-03

Samozrejme aj mimo školy sme mali možnosť vidieť zaujímavosti. Najviac nás prekvapila národná kultúrna pamiatka Ostravy DOV (Dolní oblasť Vítkovice). Je to pozostatok bývalých Vítkovických železiarní, ktoré sa nachádzali v centre mesta. Monumentálne veže zo železa a ocele, potrubia, priemyselné konštrukcie očaria aj tých, ktorí sa o techniku nezaujímajú. Priemyselný park sa rozprestiera na 150 hektárovej ploche a v súčasnosti už nie je v prevádzke. V týchto priestoroch zriadili pre verejnosť didakticko-zábavné centrum a centrum voľného času.

Aby sme našu návštevu tohto priemyselného mesta neskončili spomienkami na komíny a huty, posledný deň pobytu pre nás pripravili výlet do známeho letoviska Beskýd, do Pustevny. Nachádzajú sa tu farebné, dekorované drevené domy, ktoré sú taktiež kultúrnou pamiatkou. Na konci horskej túry nás čakalo ešte jedno prekvapenie: socha Radegasta, staroslovanského pohanského boha Slnka, hojnosti a úrody, po ktorom pomenovali aj miestne pivo. Na záver nám nezostalo nič iné, len výdatný obed, rozlúčka a dlhá cesta domov, do Budapešti.

Pre žiakov aj učiteľov táto akcia bola bohatá na zážitky a skúsenosti. Myslíme si, že tento projekt dosiahol svoj vytýčený cieľ. Aj touto cestou ďakujeme svojim hostiteľom, riaditeľke ostravskej obchodnej akadémie Eve Kazdovej, ostravskému koordinátorovi a organizátorovi projektu Davidovi Sikorovi, a takisto učiteľom a žiakom školy za prívetivé pohostenie.

V septembri sa opäť stretneme so všetkými účastníkmi v Budapešti, pretože naša škola bude hostiteľkou druhého kola tohto projektu.

Kornélia Ráczová a Zsuzsanna Hanuszová
sprevádzajúce učiteľky