luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Mlynky opäť privítali mládež z celého Maďarska

AdvDetMlyn16-01

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM), Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku a Slovenské divadlo Vertigo 2. decembra usporiadali v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí. Na podujatie prišla mládež zo všetkých kútov Slovákmi obývaných miest v Maďarsku.

Na úvod sa obecenstvu prihovorila predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá poďakovala deťom za vytrvalosť v oblasti zachovávania tradícií, učenia sa jazyka a učiteľom za celoročnú prácu pri výchove budúcej slovenskej generácie. Vyjadrila radosť a vďaku, že sa aktívne zúčastňujú na osožnom Programe pre nadaných. Napokon spolu so štátnym tajomníkom Ministerstva ľudských zdrojov zodpovedného za cirkevné, národnostné a spoločenské vzťahy Miklósom Soltészom zapálila sviečku Mieru. M. Soltész vo svojom príhovore poďakoval organizátorom, že pripravujú takéto stretnutia, ktoré prispievajú k tomu, aby slovenská spoločnosť naďalej pretrvávala a obohacovala maďarskú kultúru.

AdvDetMlyn16-02

Sviečku Viery zapálil mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Maďarsku Rastislav Káčer a predseda parlamentného výboru pre národnosti, slovenský hovorca Ján Fuzik. R. Káčer hovoril o budovaní dobrých vzťahov medzi Slovenskou republikou a Maďarskom. Všetkým sa poďakoval a poprial krásne, pokojné sviatky, veľa zdravia a darčekov. J. Fuzik si zaspomínal na svoje detstvo, na vtedajšie vianočné zvyky. Rozlúčil sa vinšom, ktorý sa naučil ako dieťa. Na záver prvého bloku katolícky farár v Mlynkoch Zoltán Szalay vyzval prítomných, aby sa pomodlili Otčenáš.

Na podujatí sa zúčastnili aj generálny konzul SR v Békešskej Čabe Igor Furdík, konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl, starosta obce Mlynky Márton Peller, poslanci CSSM, ale aj predsedovia Slovenských národnostných samospráv a ich členovia.

AdvDetMlyn16-03

Nasledovalo odovzdávanie cien úspešným účastníkom jubilujúceho Programu pre nadaných, ktorý CSSM začala realizovať v školskom roku 2006/2007 s cieľom zvyšovať počet a vedomosti žiakov zapísaných do slovenských gymnázií v Békešskej Čabe a v Budapešti. Program trvá štyri polroky, počas ktorých žiaci musia poslať na adresu kuratória ručne písané projektové práce. Pozitívom je aj to, že štipendisti sa môžu zúčastniť viacerých táborov na Slovensku alebo výletov. V tomto roku 18 študentov prevzalo od školskej referentky CSSM Eriky Lázároveja zástupkyne vedúceho úradu CSSM Márie Mateidesovej diplomy za úspešnú účasť v Programe pre nadaných a darčeky. E. Lázárová poznamenala, že v školskom roku 2015/2016 na Programe pre nadaných pracovalo 27 žiakov, z ktorých 18 sa prihlásilo do jedného z dvoch slovenských gymnázií v Maďarsku.

AdvDetMlyn16-04

Po udeľovaní vyznamenaní štipendistom nasledoval kultúrny program. Najprv vystúpili žiaci slovenského gymnázia v Budapešti betlehemskou hrou, ktorej ústrednou témou bola oslava narodenia Ježiša Krista. Hudobno-tanečnú inscenáciu nacvičili Eva Szilágyiová Subová, Monika Szelényiová a Ágota Kosárová Bartalosová.

Po obede preplnená sála netrpezlivo očakávala vyvrcholenie dňa, ktorým bolo vystúpenie divadla PIKI z Pezinka. Príbeh francúzskeho spisovateľa Daniela Pennaca ožil vďaka hereckej dvojici Katke Aulitisovej a Ľuba Piktora. Pes Prítulák bol príbehom jedného celkom obyčajného psa, ktorý musel prekonať veľa prekážok, aby sa dostal k svojmu pánovi.

Na záver stretnutia si každý účastník prevzal darček od organizátorov v podobe zápisníka so slovenskými motívmi a čokoládového Mikuláša. Rozlúčili sa so svojimi kamarátmi, ktorých poznajú zo súťaží alebo z táborov, a plní zážitkov sa vybrali domov.

Podujatie finančne podporili Ministerstvo ľudských zdrojov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Atila Rusnák

Foto: autor