luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Sviatok slova a povinná báseň

RecSut17-01

Sviatkom slovenského slova nazvala Súťaž v prednese poézie a prózy zakladajúca predsedníčka organizátorskej Slovenskej samosprávy XIII. obvodu Budapešti Zuzana Hollósyová v knižnici budapeštianskej slovenskej školy 25. októbra.

Naozaj to bola oslava, na ktorej sa zúčastnili nielen žiaci hosťujúcej inštitúcie, ale prišli si zasúťažiť aj santovskí školáci.

Pred podujatím prítomných privítala riaditeľka budapeštianskej slovenskej školy Júlia Szabová Marloková, ktorá sa poďakovala tak organizátorom, ako aj učiteľom a žiakom, ktorí sa na súťaž poctivo pripravovali.

Po úvodných slovách neostalo nič iné, len predstaviť porotu: básnika Alexandra Kormoša, prozaika Zoltána Bárkányiho a bývalé učiteľky a poslankyne obvodných samospráv Kláru Máthéovú PapučkovúĽubomíru Fallerovú.

RecSut17-02

Tento rok sa organizátori rozhodli aj pre povinnú báseň pre vyššie ročníky, čo podľa Ľ. Fallerovej bola dobrá voľba, lebo vďaka tomu sa mohli presvedčiť o recitačných schopnostiach jednotlivých žiakov. Naša reč od Gregora Papučka pre žiakov 6.-8. triedy ZŠ a báseň Ivana Miroslava Ambruša Byť Slovákom zarezonovali v dušiach recitátorov. Žiaľ, nie všetci si pripravili povinnú báseň, ale aspoň sa naučili dve básne, čo podľa Z. Hollósyovej bolo dobré aj preto, lebo práve žiaci vyšších ročníkov a gymnázia budú mať možnosť sa zúčastniť začiatkom budúceho augusta v týždennom tábore v Maďarsku. „Bude tam veľa turistiky, ale na jeden deň k vám zavítajú aj slovenskí básnici v Maďarsku a budete sa môcť s nimi porozprávať,“ poznamenala Z. Hollósyová a dodala, že tak, ako sa snažili deti naučiť básničky čo najlepšie, snažili sa aj členovia samosprávy pri písaní súbehov na usporiadanie tábora.

RecSut17-03

Čo sa týka výberu básní, musíme poznamenať, že je z roka na rok lepší. Sú žiaci, resp. učitelia, ktorí siahajú po klasických a osvedčených autoroch, ale nájdu sa aj novšie básne a je potešiteľné, že nikdy nechýba tvorba slovenských literátov z Maďarska.

RecSut17-04

„Nedokázali sme byť spravodliví, ale snažili sme sa o to,“ povedala Ľ. Fallerová, keď vymenovala víťazov. Potom prvý z každej kategórie zarecitoval svoju báseň aj pred všetkými účastníkmi. Na záver si všetci prítomní zaspievali ľudovú pieseň zo Santova s Alexandrom Kormošom, ktorý si priniesol svoju gitaru aj na recitačnú súťaž.

 (ef)

Foto: autorka, Zoltán Havas

Podujatie podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Správa fondov Ministerstva ľudských zdrojov.

RecSut17-05-EMET

NEMZ-KUL-16-0031

 

Výhercovia

1. kategória: (1.-2. trieda ZŠ)

1. miesto: Rebeka Sofi Vargová

2. miesto: Nelli Soltiová

3. miesto: Bernadett Horváthová

2. kategória: (3.-5. trieda ZŠ)

1. miesto: András Solti

2. miesto: Zorka Uhlárová

3. miesto: Milena Šestáková

3. kategória: (6.-8. trieda ZŠ)

1. miesto: Monika Kosnovská (Santov)

2. miesto: Bernadett Puhaová

3. miesto: Oliver Patay

4. kategória: študenti strednej školy

1. miesto: Tifani Reichertová

2. miesto: Panna Prasnová

3. miesto: Noémi Horváthová