luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Kuchyňa našich predkov

BukSkTem-01

Tematický deň v škole Novej Huty

Bukovská Slovenská národnostná základná škola sa v minulom školskom roku stala bázovou inštitúciou Školského úradu. Jej úlohou je aj to, aby v rámci doškoľovaní organizovala tematické, projektové dni, programy, na ktorých sa zúčastňujú pedagógovia národnostných škôl, s cieľom predstavenia a odovzdania svojich skúseností a nápadov. Prvým takým programom bukovskej školy boli ukážkové zamestnania slovenčiny v škôlke a v prvom ročníku na tému: prechod zo škôlky do školy.

BukSkTem-02

Druhý program sa uskutočnil 19. októbra v škole s názvom „Kuchyňa našich predkov”. Po privítaní hostí, kde sa krátko zoznámili s prácou na poli slovenčiny a slovenskej vzdelanosti v novohuťanskej škole, deti spolu s hosťami sa rozdelili do skupín. Žiaci pracovali v zmiešaných skupinách, čo znamená že v každej skupine boli deti z rôznych tried. Každé dieťa dostalo do rúk pracovný list, ktorý počas dňa muselo vyplniť. Boli tam úlohy súvisiace s činnosťami, s ktorými sa oboznámili. Na prvej zastávke deti šliapali kapustu na zimu a spoznávali kuchynské potreby prababiek. A to všetko v miestnom klube tradícií.

BukSkTem-03

Na dvore školy, na ďalšej zastávke, pripravili a piekli v peci buchty s lekvárom. V kuchyni školy ich čakali už vopred uvarené zemiaky, z ktorých hnietli cesto na makové šulanky a krumplovníky. Tiež na dvore deti navliekali na niť vaclavky na sušenie. Obyčajne z toho varievali hubovú polievku cez dlhú zimu, a aj na Vianoce. Samozrejme na jednotlivých miestach deti potrebovali aj pomoc, tak vždy im pomáhali členovia klubu. Táto spolupráca je už pravidelná, robia to ochotne a vďačne. Vždy sa tešia, keď deťom môžu rozprávať o dávnych časoch a niečo ich môžu naučiť. Myslím, že tento deň sa vydaril. Cítili sa dobre nielen deti, ale aj hostia. Mohli vidieť pekný príklad, ako deťom priblížiť, dať skúsiť, aj užiť tradície. Bukovská škola ešte plánuje počas školského roka podobné podujatia.

BukSkTem-04

J. Molnárová Mátraiová

Foto: Attila Orliczki