luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Tvorivá dramatika a didaktické hry

VyjKur17-01

Na tradičnom výjazdovom kurze Centra ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave sa v rámci spolupráce tejto inštitúcie na Slovensku a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v priestoroch budapeštianskej slovenskej školy začiatkom novembra zišli pedagógovia z našich materských a základných škôl, aby si osvojili ďalšie, nové metódy vo vyučovaní slovenského jazyka.

Učiteľkám materských škôl sa venovala lektorka Mária Onušková, pomocou ktorej si účastníčky osvojili rôzne didaktické hry. Pedagógovia nižšieho a vyššieho stupňa základných škôl pracovali pod vedením lektorky Zuzany Dugovičovej, v tejto skupine sa učitelia sústredili predovšetkým na tvorivú dramatiku.

...                    

CsL

Foto: autor

Celý príspevok nájdete v jednom z ďalších čísel Ľudových novín.

Oplatí sa nás predplatiť.

VyjKur17-02

VyjKur17-03

VyjKur17-04