luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Doškoľovanie na Slovensku a výjazdový kurz v Budapešti

VyjKur17-01

V rámci dlhoročnej spolupráce medzi Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského (CĎVUK) v Bratislave a Celoštátnou slovenskou samosprávou v Maďarsku (CSSM) sa koncom septembra zúčastnilo na trojdňovom doškoľovaní na Slovensku takmer 40 pedagógov z našich materských a základných škôl.

Pedagógovia od Pálházy cez Terany až po Békešskú Čabu v prvý deň pobytu na Slovensku si pomocou lektorov CĎVUK oživili znalosti z bežnej komunikácie v rámci jazykového cvičenia. Večer patril kultúre, v Činohre Slovenského národného divadla si pozreli inscenáciu Valerie Schulczovej Romana Olekšáka: Rodáci. Na druhý deň sa počas návštevy Základnej a materskej školy na Cádrovej ulici v Bratislave účastníci zoznámili aj s modernými učebnými pomôckami na hodinách slovenského jazyka. Následne si vypočuli prednášky odborníkov na témy Texty modernej hudby vo vyučovaní slovenčiny; Vyučovanie slovenskej gramatiky cudzojazyčnými metódamiDramatické hry v materských školách. Trojdňový kurz sa končil návštevou Trnavského kraja, kde počas prehliadky mesta Trnava si naši učitelia mohli osvojiť aj nové metodické pokyny k spracovaniu tematiky slovenských reálií. Program sa uskutočnil s finančnou podporou Správy fondov pri Ministerstve ľudských zdrojov, pričom prepravu zabezpečilo Pedagogické metodické centrum Slovákov v Maďarsku (PMCSM).

VyjKur17-02

V priestoroch budapeštianskej slovenskej školy sa začiatkom novembra opäť zišli pedagógovia z našich materských a základných škôl, aby si osvojili ďalšie, nové metódy vo vyučovaní slovenského jazyka. Na pôde slovenskej výchovno-vzdelávacej inštitúcie v hlavnom meste Maďarska účastníkov kurzu, ktorý spolu organizovali CĎVUKPMCSM, privítala jej riaditeľka Júlia Szabová Marloková. Prítomných pozdravila aj predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá vyzvala pedagógov, aby sa otvorene vyjadrili ku školskej koncepcii CSSM. „Myslím si, že kľúčovou záležitosťou celého školstva je pedagóg. Vtedy budeme mať také školy, aké by sme si želali, keď pedagógom umožníme a zabezpečíme to, aby sa vo svojej profesii zdokonaľovali, aby sa navzájom stretávali. Aby sa mohli medzi sebou pozhovárať, podeliť sa o svoje skúsenosti, ale aj o svoje problémy. My sa budeme snažiť vytvárať také prostredie a podmienky na stretnutia, aby boli spokojní všetci zúčastnení pedagógovia...“ zdôraznila A. Hollerová Račková. O organizačných záležitostiach na úvod doškoľovania účastníkov informovala riaditeľka CĎVUK Janka Chládecká, ktorá vyzdvihla, že na tento kurz si lektorky pripravili predovšetkým praktické cvičenia a zámerne iba minimálne informácie z teoretickej oblasti. „Predpokladám, že tento deň bude pre vás náročný, (..) ale prajeme si, aby ste všetky informácie a ambície, ktoré si odtiaľto odnesiete, neodložili niekde do zásuvky, ale aby ste ich v nasledujúce dni dokázali spracovať v prospech vašich žiakov a možno aj ďalších kolegov, ktorí tu dnes nemôžu byť,“ prízvukovala pani Chládecká.

Učiteľkám materských škôl sa venovala lektorka Mária Onušková, pomocou ktorej sa účastníčky zoznámili s rôznymi didaktickými hrami, ich definovaním a klasifikáciami, ako aj ich prípravou, významom a vplyvom na dieťa. Pedagógovia nižšieho a vyššieho stupňa základných škôl pracovali pod vedením lektorky Zuzany Dugovičovej. V tejto skupine sa učitelia sústredili predovšetkým na tvorivú dramatiku a umelecký prednes, na predtextovú prípravu, na prácu s textom a jeho interpretáciu.

VyjKur17-03

„...Dovolím si tvrdiť, že po pracovnej spolupráci sa vytvorili aj priateľstvá, či už so školskou referentkou CSSM Erikou Lázárovou, alebo riaditeľkou budapeštianskeho gymnázia. Vždy, keď s niekým máte bližší vzťah, ktorý prekračuje rámec pracovných záležitostí a je tam naozaj sympatia, priateľstvo, tak je to zároveň aj väčšia zodpovednosť. (...) Vždy pristupujeme profesionálne k príprave programov pre maďarskú stranu, lebo naozaj chceme, aby boli v prvom rade učitelia spokojní a aby program mal pre nich zmysel, to je základ našej práce. (...) Myslím si, že vôbec nie je rozdiel medzi učiteľmi na Slovensku a učiteľmi v Maďarsku. Naše problémy v mnohých prípadoch sú podobné, ak nie identické. Je veľmi málo vzdelávacích programov pre učiteľov odborných predmetov. A je veľmi málo vzdelávacích programov, ktoré sú viac praktické ako teoretické.(...) Preto, keď my tvoríme obsah nejakého vzdelávacieho programu, tak vždy komunikujeme s CSSM, oni robia prieskum medzi učiteľmi. To považujem za devízu nášho vzťahu, že vždy pripravíme niečo na základe konkrétnej požiadavky. Nejdeme do neistoty (...), dokážeme veľmi pružne ušiť na mieru vzdelávanie, aby to bolo to, čo učitelia predtým chceli a požadovali.(...) Vždy si dávame robiť spätnú väzbu, to je tiež základom našej práce. (...)To, čo nám anonymne napíšu účastníci, nás môže niekam posunúť. Nechcem, aby to vyznelo ako samochvála, ale v Maďarsku máme vždy pozitívnu spätnú väzbu. Je tam vždy aj otázka, ktorá nabáda učiteľov, aby nám povedali, aké ďalšie témy chcú na ďalších vzdelávaniach. Odpovede na túto otázku veľmi podrobne analyzujeme, komunikujeme s vašou stranou, aby sme vedeli, čo z toho vyberieme a podľa toho pripravíme ďalšie podujatia. Takže dá sa povedať, že tvorcami obsahu týchto vzdelávacích programov sú vlastne samotní učitelia a ich podnety...“ uviedla pre Ľudové noviny riaditeľka CĎVUK Janka Chládecká.

VyjKur17-04

CsL

Foto: autor, EL