luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Koncoročný galaprogram budapeštianskych žiakov

BpSkolaGa18-01

Z iniciatívy pedagógov budapeštianskej slovenskej školy usporiadali 12. júna – tesne pred záverom školského roka – koncoročný galaprogram.

Ako povedala riaditeľka inštitúcie Júlia Szabová Marloková vo svojom privítacom prejave, chceli dať možnosť žiakom ukázať svojim rodičom a spolužiakom, čo všetko sa naučili počas školského roka v rámci a mimo vyučovania. Poznamenala, že chceli dať možnosť nielen tým najlepším, ale naozaj každému, kto mal chuť sa prezentovať.

BpSkolaGa18-02

Ich zámer vyšiel a v onen júnový utorok sa zišli žiaci, učitelia, rodičia a rodinní príslušníci v malej aule školy. Rodičom sa prihovorila aj učiteľka tanca, choreografka Eva Szilágyiová Šubová, ktorá prezradila, že na vyššom stupni je viac chlapcov ako dievčat, preto sa mohlo stať, že tak aj tancujú. Teda, že chlapci v ich veku vôbec boli ochotní sa postaviť na imaginárne javisko a zatancovať si verbunk. Mimochodom – a to je už náš názor – mali by častejšie vystupovať. Je to rarita a keď je viac chlapcov spolu, tak možno aj počiatočnú trému lepšie prežijú.

BpSkolaGa18-03

Nuž, isté je, že na galaprogram pripravili zvlášť dievčenské a zvlášť chlapčenské (mužské) tance, ale nechýbal ani spev, či recitácia a moderný tanec.

Vyvrcholením na záver bolo vystúpenie divadelného súboru s Baladou o hrade Deva, v ktorom žiaci pod vedením Miroslavy Kovácsovej spracovali maďarskú ľudovú baladu Žena murára Kelemena. Mladí herci s ňou získali prvé miesto na detskej divadelnej prehliadke Deti deťom v tomto roku a my musíme dať za pravdu porote. Ľahko „stráviteľný“ príbeh prerozprávali použitím rôznych divadelných techník počnúc rozprávačom až po pretancované dni. Ak budete mať možnosť, nenechajte si hru ujsť ani vy. Zvlášť chvályhodný je výber žiakov zo všetkých vekových kategórií, teda o dramatickom krúžku môžeme povedať, že sa správajú ako veľká rodina.

BpSkolaGa18-04

Veríme, že podobné rodinné popoludnia budú aj v budúcnosti a zrodí sa naozaj nová tradícia, v ktorej budú mať možnosť ukázať svojim blízkym, čo všetko sa naučili aj tí žiaci, ktorí nevystupujú stále.

Eva Fábiánová

Foto: autorka