luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Prezentácia druhej časti Metodických obrázkov

MetObr18-01

Učitelia slovenského jazyka sa po roku opäť zišli v jačianskom Kultúrnom dome, aby sa zúčastnili odbornej prezentácie druhej časti zbierky Metodické obrázky 2 k výučbe slovenského jazyka od autorky Eriky Zemenovej Palečkovej.

Učitelia základných škôl, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, dostali priamo od nej metodické inštrukcie na používanie tohto súboru úloh.

Stretnutie otvorila predsedníčka Slovenského spolku Identita Karola Klauszová a s hrdosťou poznamenala, že po dvoch rokoch opäť uzrela svetlo sveta zbierka, ktorá má za úlohu pomáhať učiteľom pri výučbe slovenského jazyka na nižšom stupni. Následne sa slova ujala redaktorka. E. Zemenová Palečková v prezentácii pripomenula dôvody vzniku publikácie a jej štruktúru. Prioritnou úlohou týchto odnímateľných listov je to, aby aktivizovali deti, prostredníctvom kariet a spoločenských hier spestrili vyučovací proces alebo učenie a zabezpečili rozvíjanie porúch, ako napríklad myslenie, pamäť, serialitu alebo vizualizáciu.

MetObr18-02

V tomto, o niečo útlejšom diele sa autorka venuje piatim témam. Na začiatok pridala niekoľko obrazov, ktoré doplňujú prvú publikáciu a sú na rozvíjanie slovnej zásoby. V druhej časti sú ilustrácie, zamerané na výučbu slovenských písmen. Nasleduje tematický okruh s názvom Zamestnanie, kde sú vyobrazené aj menej vyhľadávané profesie, trebárs stolár alebo montér.

Najzaujímavejšie sú posledné dve časti. V prvej si žiaci môžu nacvičiť a zafixovať prídavné mená spôsobom hracej karty Čierny Peter alebo hry pexeso, v druhej sú dve spoločenské hry. Jedna je určená na všestranný rozvoj vedomostí z podstatných a prídavných mien, slovnej zásoby a pamäti. Druhá je predovšetkým určená pre vyšší stupeň. Úlohy sú zamerané predovšetkým na gramatiku a slovnú zásobu, ale vychádzajú z požiadaviek v rámcovej osnove. Na posledných stranách sa nachádzajú výrazy tematických okruhov v písanej podobe.

MetObr18-03

Na znázornenie mnohorakosti využitia týchto materiálov E. Zemenová Palečková premietla krátky film, avšak zdôraznila, že sú len príkladom a učiteľ sa od nich môže odkloniť, vymyslieť si vlastné úlohy.

Na konci stretnutia sa účastníci mohli občerstviť, vymeniť si skúsenosti a podeliť sa o nové nápady.

Publikáciu Metodické obrázky 2 k výučbe slovenského jazyka sa dá zaobstarať jedine na jej prezentácii, autorka ju onedlho predstaví v kruhu dolnozemských slovenčinárov, a zaumienila si, že jej budúca práca sa bude týkať „kráľovského“ slovného druhu, a to slovies.

MetObr18-04

Publikáciu Slovenského spolku Identita podporilo Ministerstvo ľudských zdrojov.

AR

Foto: autor