luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O sviatočnom stretnutí slovenských detí

AdMlyn18-01

Perinbaba tentoraz nenatriasala svoje periny, ale nálada beztak bola sviatočná. Priestory Strediska pilíšskych Slovákov v Mlynkoch sa aj v tomto roku naplnili stovkami detí a ich učiteľmi z viac ako dvadsiatky národnostných základných škôl z Maďarska, aby spoločne prežili najkrajšie obdobie v roku.

Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí je výnimočné nielen svojím pestrým programom, odovzdávaním darčekov a vyhodnotením Programu pre nadaných, ale aj tým, že umožní pedagógom a žiakom stretnúť sa.

AdMlyn18-02

Slovenčina nás zbližuje

Podujatie otvorila predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková. „Nám dospelým veľmi záleží na tom, aby ste boli aktívni, aby ste sa čo najčastejšie navzájom stretávali, aby ste sa naučili po slovensky, lebo si myslím, že okrem toho, že jazyk a slovenská kultúra nás spája s predkami, sú dôležité aj v záujme toho, že keď budete dospelí, lepšie sa uplatnili v živote,“ začala svoj príhovor a vyzdvihla, že Celoštátne adventné stretnutie slovenských detí pokladá za najkrajšie, ktoré CSSM organizuje. Spomenula, že cieľom tohto stretnutia je to, aby si mládež pri tejto príležitosti uvedomila, že patrí do veľkej rodiny slovenskej komunity v Maďarsku, ktorá človeku dáva istotu a sebavedomie.

Nasledovalo zapálenie adventných sviec. Moderátorka predpoludnia a riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová ako prvého požiadala parlamentného hovorcu slovenskej národnosti Antona Paulika o sviatočný pozdrav. „Keď sme my boli mladí, v škole sme čakali Deda Mráza a doma Ježiška. V tomto čase už aj nasnežilo a mali sme možnosť užívať si zimné radovánky. Vianoce sme očakávali z dvoch príčin, kvôli darčekom a prázdninám,“ povedal a vtipne poznamenal, že dnešné deti čakajú Santa Clausa a tí, ktorí bývajú v panelákoch nemajú šancu, aby k nim vliezol cez komín.

Mám radosť z toho, že vás mladých a pedagogický zbor vidím v tejto sále v takom hojnom počte z celého Maďarska. [...] Som rád, že udržiavate jazyk, tradície a zvyky svojich predkov a v škole sa venujete v takej alebo onakej podobe, či rozsahu, výučbe slovenského jazyka. [...] Chcem úprimne oceniť prácu pedagógov, ktorí v mimoškolskej činnosti, či už v oblasti folklóru, divadla alebo duchovného života využívajú čas na to, aby jazyk a tradície svojich predkov mládež poznala,“ prihovoril sa aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo.

Ako posledný sa slova ujal starosta obce Mlynky Márton Peller. „Na to, ako prežijeme adventné obdobie, sa nikto nebude pýtať. Ako sa na neho pripravujeme a v akom lesku, či nálade ho strávime, je len na osobnom rozhodnutí. Prajem vám, aby ste prežili sviatočné momenty, počas ktorých zabudnete na telefóny a spoločne strávite čas s rodinou,“ dodal.

AdMlyn18-03

V znamení prežitia národnostnej komunity

Nasledovalo odovzdávanie cien úspešným účastníkom Programu pre nadaných. Podpredsedníčka Kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku Monika Pellerová poznamenala, že spomedzi 34 prihlásených program úspešne ukončilo 23 žiakov, 91 percent zúčastnených absolvovalo 4 polroky. Do programu sa zapojili všetky školy prevádzkované CSSM, z ostatných škôl, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet to boli Dunaeďház, Kétšoproň, Kestúc a Tardoš. Vďaka vytrvalosti, mentorom a rodičom sa sedem študentov prihlásilo do Budapešti a šestnásť do Békešskej Čaby. „Žiaci nultého, takzvaného jazykového prípravného ročníka, sa celý rok venujú slovenčine, majú 21 hodín týždenne, aby sa zdokonalili v jazyku a bez problémov mohli pokračovať na gymnáziu. Veríme, že ich motivácia vydrží do konca stredoškolských štúdií a budú medzi nimi budúci pedagógovia a mentori,“ zdôraznila. Od školskej referentky CSSM Eriky Lázárovej diplomy za úspešnú účasť a darčeky prevzali Beáta Capová, Martin Richárd Kopó, András György Havas, Renáta Pajdová, Bernadett Puhová, Flóra SzabováCsenge Nagyová, študujúci v Budapešti Eliza Kovácsová, Fanni Judit Klimentová, Sára Molnárová, Zorka Farkasová, Virág Gyöngyiová, Fanni Horváthová, Rebeka Petrásová, István Richárd Saliga, Boglárka Seresová, Dávid Mihály Szalkai, Boglárka Szatmáriová, Máté Tóth, Tamás Tóth, Enikő Vásárhelyiová, Anita Vidovenyeczová Mia Zahoreczová v Békešskej Čabe.

AdMlyn18-04

Každé umenie má liečivé účinky

Je tradíciou, že organizátori v každom roku požiadajú jednu slovenskú národnostnú školu, aby pripravila vianočný program. V tomto roku ich voľba padla na santovskú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu. Betlehemská hra ožila pod vedením slovenčinárky M. Pellerovej.

Po obedňajšej prestávke sa žiaci mohli tešiť dvom divadelným hrám. Prvá sa volala Ignác podľa knihy Margity Garajszkej. Hru zdramatizoval a režíroval Silvester Lavrík. V príbehu Bobulin starý otec dostane telegram z Bratislavy od Ignáca Lamára, teda Schöner Náciho, že sa v Bratislave vychýlila ručička smútkometra. Naši hrdinovia prichádzajú do hlavného mesta Slovenska, kde zažijú veľa napínavých príbehov. Zaujímavosťou je, že I. Lamár bol skutočne žijúcou osobnosťou, ktorá v 20. storočí rozveseľovala chodcov na bratislavských uliciach.

Ďalším predstavením bola hra z letného divadelného tábora Slovenského divadla Vertigo s názvom Svitá. Poučný príbeh vznikol v réžii Eleny Bakošovej. Pod lupu si autori vzali správanie dnešnej mládeže a jej cestu k poznaniu, že potrebuje nadovšetko starých rodičov. Hudobné časti napísal a skomponoval Belo Felix.

Ako je už zvykom, na záver podujatia každý účastník dostal darček od organizátorov a s pokojom v duši, aj naplnený energiou zo spoločne prežitých chvíľ, odišiel domov.

Podujatie organizovali Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku, Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku a Slovenské divadlo Vertigo, finančne ho podporili Ministerstvo ľudských zdrojov a Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

AR

Foto: autor