luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Hlavne zdravie – tematický deň v budapeštianskej škole

DZdrBP19-01

V našej škole 18. marca sme mali projektové vyučovanie. Jeho cieľom bolo aktívne zapojiť žiakov do poznávacieho procesu.

Projekt bol zameraný na bežné problémy života, napr. ako správne napísať žiadosť o prenájom nebytového priestoru; kde podať žiadosť alebo ako vytvoriť cenovú ponuku…

Žiaci priniesli rôzne ovocie, zeleninu, mliečne výrobky a ovocné šťavy a z nich spoločne pripravili malé pohostenie v priestore vedľa knižnice.

DZdrBP19-02

Po rannom cvičení pani riaditeľka Júlia Szabová Marloková otvorila tematický deň, a popriala nám aktívnu prácu. Vyplnili sme online dotazník pomocou aplikácie Menti, a vypočuli sme si prednášku vysokoškoláčky o správnom prístupe k užívaniu liekov. Každá skupina začala prácu v online prostredí tzv. Symbaloo Learning Path. Pri ďalšej práci im pomáhala aplikácia Wallame (e-graffity), s ktorou našli kódy zámky vojenskej škatule. Tam skrývali úlohy skupín, a začala dvojhodinová práca tímov, ktorú podporovali pomôcky na školskej ploche e-learning.

DZdrBP19-03

DZdrBP19-04

V bežnom živote prináša práca spravidla produkt, preto aj náš projekt vyžadoval dokumentáciu priebehu i výsledkov učenia. Produkty žiaci museli poslať e-mailom, nahrať na Moodle, alebo publikovať, ba aj prezentovať. Verejná prezentácia výrobkov sa uskutočnila v triede 112., v mojej „svätyni“, ako ju nazval Zoltán Havas.

Angela Hipiková

Foto: autorka