luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Zábavná fyzika s vodou

ZabVod19-01

Svetový deň vody sme si pripomenuli 22. marca, ktorý bol slávnostne vyhlásený v roku 1992 na Konferencii OSN o životnom prostredí v Riu de Janeiro.

Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám, ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody pre zachovanie života na Zemi. Prvé oslavy Dňa vody sa uskutočnili v roku 1993. OSN každoročne vyhlasuje novú tému, ktorej je venovaná propagácia tohto významného dňa v danom roku. Téma celosvetového Dňa vody 2019 mala názov „Leaving no one behind“, čo znamená „Nenechať nikoho za sebou“. Hlavným posolstvom vyhlásenej témy je: „Voda pre všetkých“ – „Water for all“, pretože „Ktokoľvek ste, kdekoľvek ste, voda je vaše ľudské právo.“ Tento sviatok si pripomenula aj budapeštianska slovenská škola.

ZabVod19-02

Žiaci 11. ročníka sa v rámci vodného projektu svedomito pripravovali na tento deň. Pozbierali veľa údajov o vode na hodinách fyziky, pomocou aplikácie Canva urobili plagáty na hodinách informatiky a vymysleli pre spolužiakov 1.–11. ročníka množstvo zábavy s vodou v pekne vyzdobenej učebni 112.

ZabVod19-03

ZabVod19-04

Žiaci a učitelia prišli do školy v tento deň v oblečení farby vody, teda v modrom. Na úvod sa spoločne porozprávali o dôležitosti a význame vody, bez ktorej by život na Zemi nebol možný. Postupne, po jednotlivých ročníkoch, sa potom žiaci vystriedali pri zaujímavých pokusoch s vodou. Čakal ich soľný zázrak, tajomstvo vody, čo vzduch s vodou dokáže... a iné zaujímavé pokusy, pričom najaktívnejší, teda tí, ktorí vedeli odpovede na fyzikálne pokusy, boli odmenení sladkou či vecnou odmenou. Nechýbali ani roboty. Albert veselo kráčal cez mosty mesta Königsberg, a malá včelička pomocou šikovných detí pozbierala smeti v mori. S úsmevom na tvári a s prekvapenými očami, čo všetko voda dokáže, sa žiaci rozlúčili s triedou plnou tajomstiev. Na záver mnohí sľúbili, že vodu budú chrániť a radi prídu aj o rok.

Marika Kvašňáková a Angela Hipiková

Foto: Angela Hipiková