luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

„Stoj pri mne” alebo Deti deťom načalo ďalšie štvrťstoročie

DetDet19-01

Stále mi chodí po rozume v titulku uvedená časť lahodnej piesne od Bena E. Kinga, ktorú som počul na javisku Osvetového strediska a divadla Cervinus Teátrum v Sarvaši počas celoštátnej prehliadky detských divadelných súborov Deti deťom.

26. ročník osláv detského divadelníctva Slovákov v Maďarsku moderovala hlavná organizátorka a riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová, ktorá pripomenula, že na rozdiel od predošlých ročníkov prehliadku museli z organizačných dôvodov rozdeliť na dva dni.

Je potešujúce, že každý v tejto krajine môže prehovoriť svojím jazykom a ľubovoľne ho používať. Takto sa dozaista nevytratí slovenský jazyk a myslím si, že vedľa nás je výborná základná škola, ktorá sa o jeho zachovanie úspešne stará. To, že ste si vybrali divadelníctvo, ma tiež napĺňa radosťou. V tomto meste obyvatelia majú radi divadlo,“ povedal primátor mesta Mihály Babák.

Riaditeľka sarvašskej slovenskej základnej školy, materskej školy a žiackeho domova Zuzana Nemčoková vo svojom príhovore zdôraznila, že pedagógovia v škole sa neprestajne snažia podať slovenským potomkom všetky vedomosti zo slovenského jazyka. „Mám jedného obľúbeného vedca, Galilea, ktorý hovoril, že dobré vyučovanie je z jednej štvrtiny príprava a z troch štvrtín divadlo. Snažíme sa aj my o to, aby sme sa čo najviac priblížili k tomu, veď všetci vieme, že jazyk sa dá najlepšie naučiť hrou spojenou s precvičovaním,“ prízvukovala.

Napriek tomu, že podujatie organizátori charakterizujú ako „prehliadku“ detskej dramatickej tvorivosti, predsa ho sleduje odborná porota, ide teda o súťažnú prehliadku. Bez dlhoročnej pomocnej a vytrvalej práce metodičky detského divadla a dramatickej výchovy, autorky textov, režisérky i lektorky divadelných táborov Eleny Bakošovej, hudobného skladateľa a pedagóga prof. Bela Felixaa vedúceho súboru Ochotníček v Púchove Petra Hudákasa Deti deťom ani nedá predstaviť. Títo vysokokvalifikovaní odborníci, ktorých mená sú v detskom divadelníctve pojmom, sa jednoznačne zhodli na tom, že vystúpenia sú rok čo rok vyzretejšie, pripravujúci učitelia sa oveľa viac snažia o nevšedné spracovanie témy, ojedinelý prístup k námetu a o prepracovanejší scenár.

DetDet19-02

Prvý deň prehliadku otvorili miestni žiaci s divadelnou hrou Divé husi – Putovanie, ktorá ožila v réžii Viery Krajčovej. Metaforické spracovanie osídlenia Sarvaša a okolia Slovákmi pred 300 rokmi vzniklo podľa diel Milana RúfusaSándora Weöresa. Na príprave „vzletu deviatich šiestačiek“ spolupracovala Mária Hrušková Molnárová. O rozhodnutí rodičov priučiť svoje neposlušné deti bola hra s názvom Sviatok nezbedníkov podľa dramatika, spisovateľa a autora ruskej hymny Sergeja Vladimiroviča Michalkova. Inscenácia v podaní žiakov 3. a 4. triedy „dirigovali“ Margit KmotriczováViera Krajčová.

Na začiatku nasledujúceho dňa sa obecenstvu prihovorila aj predsedníčka miestneho slovenského voleného zboru. „Každý je takej národnosti, k akej sa hlási, ale najmä takej, za ktorú je schopný obetovať sa, povedal svetoznámy slavista Ján Melich. V mene nás všetkých vám ďakujem za obetavosť, ktorú vynakladáte na pestovanie slovenskej divadelnej kultúry. Verím, že všetci pociťujete, že patríte do veľkého hniezda Slovákov v Maďarsku. Milé deti, vy všetci ste výhercovia, veď okrem maďarčiny ovládate aj iný jazyk, s ktorým sa viete dorozumieť,“ povedala predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy mesta Sarvaš Anna Franková.

Po milých a povzbudzujúcich slovách ako prví nastúpili žiaci zo Slovenskej základnej školy v Slovenskom Komlóši. Príbeh Cvrlikanie bol postavený na ľudovej rozprávke o mravcovi a svrčkovi. Režijne ju spracovali Alžbeta Boborová TuškováAnna Ondrejová so snahou poukázať na nenahraditeľnosť bytostí či už v ľudskom alebo živočíšnom svete. Žiačky Edina Csajbóková, Hanna Sára KolyszováHanna Krajcsoviczová predstavili svoje divadelné nadanie v inscenácii podľa predlohy D. Onodiovej Haló, tu som! Trojici dievčat zo Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a žiackeho domova v Békešskej Čabe pod odborným dohľadom Jána Pitoňáka sa výborne podarilo zachytiť zábavnú, ale aj odvrátenú tvár interaktívneho sveta, ktorý vie veľmi rýchlo narušiť medziľudské vzťahy, predovšetkým súrodeneckú lásku. Poslednou „súťažnou" hrou bolo vystúpenie Maďarsko-slovenskej základnej školy v Novom Meste pod Šiatrom. Príbeh O zmiznutom bol o troch sestrách hľadajúcich živú vodu pre otca. Za odmenu sa najmladšia dcéra sľúbi zakliatemu mládencovi. Kvôli dvom závidiacim sestrám sa však mladík stratí. Dievčina sa preto rozhodne, že sa vyberie na cestu nájsť svojho vyvoleného. Voľná dramaturgická úprava predlohy Štefana Šimka vznikla v réžii Dagmar Kötelesovej v spolupráci s Vierou Mohayovou.

DetDet19-03

Slovenské divadlo Vertigo každoročne v lete uskutočňuje Divadelný tábor v Bystrej. Výsledkom minuloročného pobytu sa stalo predstavenie s názvom Svitá podľa románu Davida Walliamsa Babka gaunerka. „Najobľúbenejšiu detskú knihu roka 2013 vo Veľkej Británii“ zdramatizovala E. Bakošová, hudbu zložil B. Felix. Žiaci z Budapešti, Sarvaša a Slovenského Komlóša sa pokúsili presvedčiť diváka, že teplo rodinného domova môže zvíťaziť nad ľahostajnosťou a povrchnosťou vrstovníkov. Prehliadku detských divadelných súborov ukončilo hosťujúce vystúpenie Divadla VHV PetrovecTroch zhavranených bratoch. Rozprávka Pavla Dobšinského o súrodeneckej láske a obetavosti prekonávajúce všetky nástrahy ožila pod režijnou taktovkou Svetlany Gaška, ktorá na úkor deja použila viaceré súdobé technické vymoženosti, napríklad tieňohru, či premietanie na plátno. Silná vizualizácia a hudba v tomto prípade odsunula beztak temný príbeh do úzadia.

Hoci je nás menej, ale sme. Slovenské detské divadelníctvo v Maďarsku existuje a dúfam, že bude jestvovať, aj keď viem, že podmienky nie sú najľahšie. Verím, že sa k nám pridajú aj mladí pedagógovia, bolo by dobré, keby sme rozšírili naše rady,“ povedala pred zverejnením rozhodnutia poroty riaditeľka Slovenského divadla Vertigo. Účinkujúci okrem slovného uznania si od organizátorky D. Onodiovej, ktorá štvrťstoročie a jeden rok nezlomne zastáva tento post alebo funkciu, a jej pomocníčky Edity Szekeresovej prevzali fľaštičky s cukríkmi nazvanými Divadelná zmes. Ide o veľmi trefné pomenovanie nádob, veď divadelníci – herci sú mnohorakí, pestrí, majú v sebe ukrytých viac rolí.

DetDet19-04

Tretie miesto získali inscenácie Sviatok nezbednýchCvrlikanie, striebro si odniesli účinkujúci žiaci s predstavením Haló, tu som! a prvenstvo patrilo príbehu o osídlení Sarvaša Divé husi – Putovanie a láske, ktorá prekoná všetky ťažkosti O zmiznutom. Pripravujúci učitelia si prevzali v mene súborov diplom a darček za oddanú prácu. Za dlhoročnú činnosť v oblasti slovenského detského divadelníctva v Maďarsku uznanie získala Miroslava Kovácsová, vedúca dramatického krúžku v budapeštianskej slovenskej škole.

Vždy hovorím, že by sme sa mali tešiť tomu, čo ešte máme a nenariekať nad tým, čo nemáme. Samozrejme, tešilo by ma, keby sme mali viac detských divadelných súborov, na druhej strane však tie, čo máme, aj teraz dokázali svoju opodstatnenosť, resp. opodstatnenosť snažení na tomto poli. So súťažnými predstaveniami sa na prehliadke zúčastnili štyri školy. Keďže sledujem ich činnosť, myslím, samozrejme, na detské divadelníctvo, viem, čo sa dá očakávať. Povedala by som, že 26. ročník prehliadky nebol, čo sa týka kvantity, najsilnejší, ale čo sa týka kvality, nesklamal. Teším sa, že sa po rokoch pridala Békešská Čaba, nuž a že sa nevzdáva Slovenský Komlóš, Sarvaš, Nové Mesto pod Šiatrom. Budapešť v tomto roku chýbala, dúfam však, že o rok to bude inak. Nesmierne si vážim pedagógov, ktorí sa venujú detskému divadlu, pretože viem, aká je to obrovská práca. Verím, že prehliadka bude mať pokračovanie, a to napriek tomu, že si veľmi dobre uvedomujem súčasnú situáciu – a síce, že skúsení pedagógovia – divadelníci odišli, resp. odchádzajú, že tak žiaci ako pedagógovia sú preťažení a že na mimoškolskú činnosť je stále menej času. Najideálnejšie by bolo zaradenie dramatickej výchovy do vyučovacieho programu – tak by sa možno niečo pohlo, ale o tomto nerozhodujem ja,“ vyhodnotila 26. ročník celoštátnej prehliadky detských divadelných súborov Deti deťom D. Onodiová.

AR

Foto: autor