luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

„Zadunela zem a zašumela tráva“

SpievVer19-01

Symbolický význam slov z eposu Slovo o pluku Igorovom je akoby stvorený na zachytenie prínosu a cieľov nielen regionálnych kôl Slovenských spievaniek a veršovačiek, ktoré sa uskutočnili v Békešskej Čabe a v Čemeri, ale aj koncom mája usporiadanej celoštátnej súťaže v speve slovenských ľudových piesní, hre na hudobnom nástroji a v prednese poézie a prózy v priestoroch Pútnického a osvetového strediska v mestskej časti Dabaša, v Šáre. Zväz Slovákov v Maďarsku (ZSM) podujatie organizoval už 23. raz a zúčastnilo sa ho vyše 394 žiakov, z ktorých sa do finále dostalo 140.

 

„Keď slnce svieti, netreba sviečky“

„Situácia je taká, a neznie to veľmi slávnostne, že od Fondu Gábora Bethlena sa ešte neuskutočnil prevod získanej finančnej podpory. Bez pohotovej transakcie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) by sa toto stretnutie zrušilo. Viem, že koľko snahy a práce je v speváckych a recitačných vystúpeniach, ako aj to, že niečo neuskutočniť pre administratívne záležitosti a byrokraciu je veľmi zlá vec,“ úprimne sa priznala na úvod organizátorka a iniciátorka súťaže Ruženka Egyedová Baráneková. Predsedníčka ZSM sa po tejto správe podelila aj o to, že hybná sila organizačného tímu nespočíva len vo finančnom pozadí, aj keď je potrebné. „Prvý raz sa prehliadky zúčastnili aj žiaci z Ečeru, kde sa slovenský jazyk nevyučuje. Teraz sú v mládežníckom tábore v Šalgótarjáne a výhercovia regionálneho kola obetovali jeden deň, aby mohli byť tu. Tieto rozhodnutia dávajú istotu, že uskutočniť takéto podujatie sa oplatí. Byť učiteľom je veľmi náročná vec. Veľká vďaka za to, že svojich žiakov nielen vyučujete, ale vediete ich k próze, poézii a spevu,“ prízvukovala.

Úspešnú účasť zaprial aj podpredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a poverený riaditeľ Slovenskej národnostnej základnej školy Františka Rákócziho v Dabaši-Šáre, ktorá sa ujala hostiteľských organizačných záležitostí, Tomáš Nagy. „Dosiahnuť a zažiť úspech a uznanie patrí v ľudskom konaní k tým najvyšším cieľom a najsilnejším motívom. O úspech sa snaží predovšetkým každý ambiciózny človek. Aj preto ma veľmi teší, že dnes sa tu stretávam s takými mladými ľuďmi, ktorí už získali umiestnenie a snažia sa ešte dosiahnuť úspech a uznanie. Súťaž vytvára nielen pre žiakov, ale aj pre pedagógov zdravé konkurenčné prostredie, dochádza k vzájomnej výmene skúseností, zručností a tvorivej spolupráce,” dodal, a svoj príhovor ukončil myšlienkami amerického vynálezcu a podnikateľa Thomasa Alvu Edisona: „Tajomstvo úspechu v živote nie je robiť to, čo sa nám páči, ale nájsť potešenie v tom, čo robíme.

SpievVer19-02

Prítomných v mene organizátorov privítala moderátorka podujatia, všestranná osobnosť Slovákov v Maďarsku Monika Szabová a predstavila členov poroty. Prednes v 1. A 4. Kategórii hodnotili riaditeľka Novohradského osvetového strediska (NOS) v Lučenci Mária Ambrušová a bývalý šéfredaktor nášho týždenníka, spisovateľ Zoltán Bárkányi Valkán. O žiakov základných škôl 4. – 6. Triedy sa starali pracovníčka ÚSŽZ Iveta Balogová a úradujúca tajomníčka ZSM M. Szabová. Zo 14. Účastníkov si najlepších recitátorov mali vybrať v 3. Kategórii riaditeľka Slovenského divadla Vertigo Daniela Onodiová a pracovníčka NOS v Lučenci Milada Bolyošová. Na Spievanky dohliadali popri hlavnej organizátorke R. Egyedovej Baránekovej členka Kultúrneho a mládežníckeho výboru CSSM Zuzana Hollósyová, folkloristka, donedávna ešte účastníčka súťaží Anna Komjáthiová a pracovníčka ÚSŽZ Milina Sklabinská.

Aj tebe ešte deň svitne!

Po slávnostnej otváracej ceremónii sa účastníci rozpŕchli do priestorov Pútnického centra, ale niektorým sa neušlo miesto ani tam a preto žiaci 3. Kategórie veršovačiek recitovali v peknej miestnosti Domu závinov pri Oblastnom dome. Podobne ako v regionálnych kolách, aj vo finále si mladí recitátori s pomocou svojich učiteľov vybrali diela slovenských spisovateľov zo Slovenska, ale i z Maďarska. Aj tohto roku sa medzi finalistami našli žiaci, ktorí súťažili v recitácii i v speve. Väčšina spevákov si vybrala miestne piesne, teda prezentovala spevnú kultúru Slovákov svojej obce, resp. regiónu.

SpievVer19-03

Súťaž plná prvenstiev

Tento ročník Slovenských spievaniek a veršovačiek bol výnimočný z mnohých aspektov. Trebárs tým, že každé dieťa dostalo uznanie v podobe darčeka. Kým na regionálnych kolách si súťažiaci mohli pochutnať na slovenských sladkostiach, na celoštátnom kole účinkujúci a ich pedagógovia za odmenu si od poroty prevzali písanky zhotovené len na túto príležitosť. Prekrásne keramické ceny pre výhercov vytvorila Danka Bakšová z Hrnčiarskych Zalužian. Napriek tomu, že od začiatkov má diplomy na starosti lučenecké NOS, každoročne vedia s novými originálnymi návrhmi príjemne prekvapiť. „Všetci sme sa zhodli na tom, že z doterajších ročníkov bola teraz najlepšia úroveň a to z mnohých hľadísk, teda prejavu, výberu a dramaturgického spracovania. Prvenstvo je aj v tom, že do súťaže sa zapojili aj tri nové školy: z Čemeru, kde sa už začala slovenská národnostná výučba, Ečeru a z Maglódu, v ktorých sa už slovenčina nevyučuje. Menované inštitúcie videli výzvu trebárs aj v Ľudových novinách a hľadali možnosti, ako sa zapojiť. Motivuje ma to, že súťaž si za tie roky získala úroveň, má meno, byť na nej a získať umiestnenie, čosi znamená,“ povedala R. Egyedová Baráneková a vyjadrila potešenie z toho, že prvý raz v doterajšej histórii okrem Slovenskej redakcie Maďarskej televízie a rozhlasu, CSSM a nášho týždenníka, osobitnú cenu odovzdal aj predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Bence Szeljak.

SpievVer19-04

Aký vtáčik, taký speváčik

Regionálnych kôl sa nezúčastnili dve školy. Nové Mesto pod Šiatrom pre veľkú vzdialenosť a Jáščania z objektívnych dôvodov. Napriek tomu účastníci oboch, a vôbec všetkých výchovno-vzdelávacích inštitúcií uspeli na plnej čiare, boli maximálne pripravení a motivovaní, čo sa odrazilo aj na ich úspechu. Za tie roky, čo ZSM organizuje túto súťaž, sa dopracoval k tomu, že okrem účasti je úspešnosť naozajstným vyznamenaním nielen pre súťažiacich, ale aj pre učiteľa a školu. Po krásnom galaprograme vyhlásili výsledky a odovzdali pekné ceny.

AR

Foto: autor

Fotogaléria

 

Výsledky Slovenských spievaniek a veršovačiek Zväzu Slovákov v Maďarsku v roku 2019

VERŠOVAČKY:

Mimoriadny výkon 1. kategória:

Dorka Blažeková (Nové mesto pod Šiatrom)

Vynikajúci výkon 1. kategória:

Barnabás Fridel (Repašská Huta)

Zoé Krígelová (Dabaš)

Luca Laurinyeczová (Kétšoproň)

Tamás Molnár (Tardoš)

Mimoriadny výkon 2. kategória:

Hanna Krajcsoviczová (Békešska Čaba)

Vynikajúci výkon 2. kategória:

Mihály Bárány (Sarvaš)

Norrisz Klányi (Čív)

Mimoriadny výkon 3. kategória:

Božena Spišáková (Slovenský Komlóš)

Vynikajúci výkon 3. kategória:

Emma Spišáková (Slovenský Komlóš)

Júlia Dzurisová (Nové mesto pod Šiatrom)

Mimoriadny výkon 4. kategória:

Csenge Nagyová (Budapešť)

Osobitná cena Slovenskej televíznej relácie MTVA Domovina:

Renáta Nagyová (Níža)

Anna Pataki (Békešska Čaba)

Osobitná cena Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku:

Lili Dunyáková (Nové mesto pod Šiatrom)

Osobitná cena Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku:

Zorka Nagyová (Budapešť)

Osobitná cena Ľudových novín:

Ármin Zoltán Kabai (Békešská Čaba)

SPIEVANKY:

Mimoriadny výkon sólový spev 1. kategória:

Barnabás Hajnal-Tóth (Maglód)

Vynikajúci výkon sólový spev 1. kategória:

Blanka Bíróová (Níža)

Gréta Bacskaiová (Veňarec)

Vynikajúci výkon spevácke skupiny 1. kategória:

Spevácka skupina Mlynky

Mimoriadny výkon sólový spev 2. kategória:

Hana Krajcsoviczová (Békešska Čaba)

Vynikajúci výkon sólový spev 2. kategória:

Panna Gébeleová (Ečer)

Vynikajúci výkon duo spev 2. kategória:

Dievčenské spevácke duo Slovenský Komlóš

Mimoriadny výkon spevácke skupiny 2. kategória:

Spevácka skupina (Budapešť)

Vynikajúci výkon spevácke skupiny 2. kategória:

Citarová skupina (Sarvaš)

Mimoriadny výkon sólo spev 3. kategória:

Stella Styevová (Níža)

Vynikajúci výkon 3. kategória duo spev:

Dievčenské spevácke duo Békešska Čaba

Mimoriadny výkon spevácke skupiny 3. kategória:

Spevácka skupina (Ďurka)

Vynikajúci výkon spevácke skupiny 3. kategória:

Spevácka skupina (Ečer)

Citarová skupina Lipôčka (Sarvaš)

Mimoriadny výkon sólo spev 4. kategória:

Panna Prasznaová (Budapešť)

Mimoriadny výkon spevácke skupiny 4. kategória

Spevácka skupina (Čemer)

Vynikajúci výkon spevácke skupiny 4. kategória:

Chlapčenská spevácka skupina (Békešska Čaba)

Chlapčenská spevácka skupina (Budapešť)

Osobitná cena Slovenskej televíznej relácie MTVA Domovina:

Barnabás Koblencz Pitti (Santov)

Spevácka skupina (Ďurka)

Osobitná cena Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku:

Dievčenské spevácke duo Békešska Čaba

Osobitná cena na pamiatku Gizely Molnárovej:

Stella Styevová (Níža)

Osobitná cena Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku:

Tünde Jakavacová (Čemer)