luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Návrat do školy v prírode

DumbSkPrir-01

Výchova detí je veľmi náročná úloha. Vie to každý zodpovedný rodič a pedagóg.

Počas školského roka vyčerpáme takmer všetky svoje sily, aby sme venovali našim deckám čo najviac času a pomáhali im v plnení školských povinností. V dnešnej dobe je jedným z najdôležitejších aspektov vyučovacieho procesu to, ako motivovať žiakov. Našťastie, okrem tradičnej výučby máme všelijaké možnosti využiť aj alternatívne formy vzdelávania, ktoré sú úzko spojené so zábavu. Také sú napríklad detské tábory.

DumbSkPrir-02

Pre Slovákov v zahraničí je z nich najvýraznejšou Škola v prírode, ktorú nám organizujú ročne dvakrát, v jeseni a počas letných prázdnin. Nesmierne ma teší, že som sa mohol zúčastniť na tohtoročnom tábore. Jednak preto, lebo som cestoval na krásny výlet na Slovensko, ale aj z toho dôvodu, že som sa tam mohol vrátiť už ako učiteľ so svojimi žiakmi. Náš turnus sa konal od 5. do 14. júla, v náručí Nízkych Tatier, v Mýte pod Ďumbierom. Tábor organizovalo Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Tentoraz prišlo spolu z Maďarska a Srbska 80 detí. Maďarsko reprezentovali štyri slovenské školy (Békešská Čaba, Sarvaš, Slovenský Komlóš a Nové Mesto pod Šiatrom). Našou gestorkou a pomocníčkou bola Eva Cvitkovičová, ktorá nám so svojím profesionálnym tímom milých animátoriek zostavila taký bohatý a pútavý program, že sme sa všetci vrátili domov s krásnymi zážitkami.

DumbSkPrir-03

Hoci denný rozvrh vyzeral celý týždeň podobne, naše animátorky dbali o rôznorodosť. Edukačno-zábavné aktivity mali rôzne zameranie, vždy prinášali nové poznatky, vylepšovali zručnosti žiakov v slovenčine a boli prispôsobené veku detí. Keďže hovoríme o škole v prírode, najviac času sme strávili na čerstvom vzduchu. Chodili sme na celodenné i kratšie výlety, navštívili sme Čierny Balog, Vydrovo, Brezno, Banskú Bystricu, Ľupčiansky hrad a Bystriansku jaskyňu. Deti boli rozdelené na menšie skupiny a mohli získať „peniaze” (vrchnáky fliaš), za ktoré si na záver tábora kúpili materiál na výrobu kostýmov a maskotov. Zoznamovacie hry, tance a spolupráca v rámci tímov napomáhali aj vytvorenie nových priateľských vzťahov medzi žiakmi zo Srbska a Maďarska.

DumbSkPrir-04

Ústrednou témou aktivít boli environmentálna výchova a eko myslenie. Deti sa teda naučili i to, ako treba separovať odpad a akými spôsobmi môžeme ochraňovať naše prostredie a prírodu. Za dobré rady sme vďační aj Agentúre životného prostredia, ktorá nám zostavila zaujímavé prednášky a hry. Organizátori pripravili aj športovú a vedomostnú olympiádu a záverečný galavečer s vystúpeniami žiakov, učiteľov a animátoriek.

Róbert Galát

Foto: autor