luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Ach, Pane, žehnaj tej sarvašskej škole...

SarvSkol-01

Očakávanie, napätie, rozžiarené detské tváre, oči prvákov plné otáznikov, radosť zo stretnutia s kamarátmi, smútok za prázdninami.

Také boli emócie v sarvašskom kultúrom dome dňa 1. septembra, keď Slovenská základná škola v Sarvaši slávnostne otvárala svoje brány žiakom. Po úvodných tónoch hymny Maďarska a Slovenskej republiky, riaditeľka Zuzana Nemčoková privítala vzácnych hostí, generálneho konzula SR Emila Kuchára, podpredsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Františka Zelmana, primátora mesta Sarvaš Mihálya Babáka, predsedníčku Slovenskej samosprávy v Sarvaši Annu Frankovú, podpredsedníčku Anikó Kitovú, čestnú riaditeľku slovenskej základnej školy Zuzanu Medveďovú, podpredsedov Rady školy Martu Szemenyeiovú a Richarda Rácza a školského policajta Mártona Sándora, žiakov, ich rodičov, pedagógov a všetkých prítomných. Riaditeľka sa poďakovala za podporu vedeniu divadla Cervinus Teátrum a mestskému úradu, ktorí darovali žiakom 120 vstupeniek na divadelné predstavenie. Ministerstvo ľudských zdrojov podporilo sumou 1 700 000 forintov pobyt 45 žiakov v škole v prírode vo Vysokých Tatrách. Ani počas letných dní neutíchal v priestoroch školy detský džavot. Žiaci navštevovali denné tábory a cestovali do tematických táborov počas 6 týždňov školských prázdnin. Aj v školskej záhrade sa počas leta pracovalo, chodili ju obrábať nielen žiaci, ale aj pedagógovia. Rady zamestnancov školy sa rozšírili o nové posily. Riaditeľka privítala nové kolegyne Kristínu Kondačovú, Anitu Koczán Patayovú, Zsuzsannu Kovácsovúa spomenula kolegyne, ktoré odišli na zaslúžený dôchodok: Annu Podaniovúa Zuzanu Csicselyovú. „Najstarší majú byť najmúdrejší“, týmito slovami potom vyzvala žiakov 8. ročníka, aby boli vzorom svojim mladším spolužiakom. Pripomenula im, že ich čaká náročný rok, lebo okrem výberu strednej školy, v ktorej budú pokračovať v štúdiu, ich čaká jazyková skúška zo slovenčiny. Prisľúbila im maximálnu pomoc zo strany učiteľov, pri príprave na túto, pre nich dôležitú bodku za štúdiom v slovenskej základnej škole. Ďalej sa prihovorila aj ostatným žiakom a povedala im, že ich čakajú vymaľované triedy a priestory školy, o čo sa pričinil školník János Skorka. Oboznámila všetkých prítomných s tým, že sa aj naďalej bude pokračovať v začatých programoch a prácach ako je projektové vyučovanie, vytváranie nových úloh do únikovej izby, bude sa naďalej zveľaďovať školská záhrada. V tomto roku oslavuje Slovenská základná škola, materská škola a kolégium v Sarvaši jubileum. Bude to už 70 rokov odvtedy, čo jej prah prekročili prví žiaci. „Počas tejto dlhej doby prešla škola veľkými zmenami. Mnohí v meste si ešte pamätajú na školu, ktorá fungovala so žiackym domovom, veď sem chodili zväčša deti z okolitých samôt, pre ktoré bola slovenčina materinským jazykom,“ zaspomínala Zuzana Nemčoková vo svojom príhovore. Škola mala po jednej triede v každom ročníku, odvtedy sa budova prestavala, zmodernizovala a pribudol počet tried v ročníkoch. Momentálne máme v každom ročníku po 2-3 triedy. V tomto školskom roku je 35 prvákov. Sľúbila svojim predkom, že sa bude aj naďalej snažiť, aby sa nielen zachovalo, ale ešte viac zveľadilo meno tejto inštitúcie. Spomenula tiež ďalšie výročie, ktoré pripadá na tento rok. Uplynulo už 15 rokov, odkedy škola prešla pod nového zriaďovateľa, Celoštátnu slovenskú samosprávu v Maďarsku. „Už 15 rokov sa o nás starajú spolu so samosprávou mesta Sarvaš,“ povedala riaditeľka školy, za čo sa poďakovala.

SarvSkol-02

Po slávnostnom uvítacom príhovore riaditeľky školy nasledoval program, ktorý spolu s deťmi nacvičili učiteľky Mária Hrušková-Molnárová, Renáta Pirošová, Eva Kertiová. Moderátori programu Dóra Antalová a Máté Somogy uviedli pásmo slovenských básní, ktoré predniesli žiaci Michal Barány, Dorka Bertóková, Veronika Soványiová a Kristián Darvaš.

Školský spevokol pod taktovkou Barbary Budai-Molnárovej prispel tiež k slávnostnej nálade. Prváčikovia Dóra Medvegyová a Gergő Sinka predviedli, že nemajú trému a tiež smelo odrecitovali svoje básničky.

Po programe žiakov Anikó Podaniová odovzdala slovo generálnemu konzulovi SR Emilovi Kuchárovi, ktorý poďakoval primátorovi mesta za podporu školy. Pani riaditeľke odovzdal do rúk so slovami vďaky striebornú plaketu, ktorú venoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Plaketu udelil minister pri príležitosti 70. výročia založenia školy za dlhoročnú obetavú prácu pre zachovanie slovenského jazyka, vzdelanosti a povedomia, za výchovu nových generácií Slovákov za hranicami starej vlasti, ako aj za upevňovanie slovensko-maďarskej spolupráce v modernej Európe.

SarvSkol-03

Na záver programu moderátori poďakovali prítomným za pozornosť a popriali spolužiakom veľa síl a elánu v novom školskom roku. Bodku za otváracou slávnosťou urobil školský spevokol, ktorý spolu s pedagógmi zaspieval hymnu sarvašskej školy:

Ach, Pane, žehnaj tej sarvašskej škole.
Daj jej šťastia za to, že žije na tej šírej Dolnej zemi.
Nech láska, mladosť víťazí!
Nech láska, mladosť víťazí!
Nech vládne tá múdrosť odveká,
tú nám nezhltne ani doba zlá,
nech škola naša zrodí človeka.
Nech láska, mladosť víťazí!
Nech láska, mladosť víťazí!

Margita Kmotriczová

Foto: autorka