luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Slovenská mládežnícka akadémia (po šiesty raz)

Sma19-01

Začiatkom augusta sa už tradične stretávajú mladí Slováci z rôznych kútov Maďarska v Sarvaši na tzv. Slovenskej mládežníckej akadémii. Nebolo to inak ani v tomto roku.

Do mestskej mládežníckej zotavovne zavítali členovia Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku (OSMM) už po šiesty raz.

Tohtoročný tábor bol však zvláštny tým, že ho organizovalo nové predsedníctvo. Vo vedení OSMM sa totiž ešte začiatkom roka uskutočnili personálne zmeny, ako sme o tom vtedy informovali čitateľov aj na stránkach našich novín. Mladí s novými silami a s elánom sa pustili do organizačnej práce, v šľapajach ich predkov.

Sma19-02

Tábor, ako to bolo aj v prípade predošlých ročníkov, aj teraz mal nosnú tému. „V stredobode tohtoročnej mládežníckej akadémie bol sarvašský farár, známy poľnohospodár a učiteľ Samuel Tešedík,“ povedal predseda organizácie Bence Szeljak. „Naším cieľom bolo priblížiť jeho činnosť mladým, ukázať, ako svoje funkcie kombinoval.“ Každý deň strávený v tábore mal podobnú štruktúru. „Po raňajkách, ktoré sme pripravovali vždy spolu, sme mali buď program v znamení nosnej témy, a teda sme navštívili Starý evanjelický kostol alebo Múzeum Samuela Tešedíka, ktorých budovy dal postaviť práve Tešedík, alebo sme oživili iným spôsobom kultúru Slovákov v Maďarsku a organizovali sme tematické dni, napr. remeselnícky deň a gastronomický deň. V neskorších popoludňajších hodinách mali účastníci voľno, mohli hrať spoločenské hry alebo zaplávať si v Kereši. Večer sme pozerali filmy a počúvali slovenskú hudbu.“

Sma19-03

Na breh Kereša aj v tomto roku zavítali mladí z rôznych kútov Maďarska. Do tábora sa prihlásili dvadsiati, k nim sa pridali aj dvaja inštruktori. Najviac účastníkov prišlo z Dolnej zeme, konkrétne z Békešskej Čaby, Kétšoproňu, Slovenského Komlóša, Sarvaša, ale niektorí pricestovali aj zo severnej časti Maďarska, z Budapešti a Pilíša. Keďže dejiskom mládežníckej akadémie bolo doteraz vždy mesto ležiace na juhu krajiny, opýtali sme sa organizátorov, či nezvažovali, žeby tábor preniesli do inej lokality. „Už aj tento rok sme sa rozprávali o tom, kde inde by sme ho mohli zorganizovať, ale nakoniec sme sa rozhodli, že zostaneme v Sarvaši, predsa je tu aj Kereš a veľa možností. Myslím si, že aj budúci rok ostaneme tu, no pravdepodobne sa uskutočnia nejaké menšie zmeny, čo uvidia tí, ktorí prídu do tábora aj o rok,“ povedal predseda organizácie.

Sma19-04

Hoci leto sa skončilo a školský rok sa začal, život v organizácii sa nezastavil. Na jeseň majú ešte tri väčšie podujatia, čo ale neznamená, že ich nebude aj viac, podotkol predseda. Prvý z týchto programov sa uskutoční v strede októbra v Békešskej Čabe v Dome slovenskej kultúry v rámci jesenného festivalu. Potom nasleduje výlet do Budapešti, kde plánujú navštíviť miesta, ktoré súvisia so Slovákmi. V novembri chystá organizácia najväčšiu akciu tohto roka. „Najočakávanejším dňom je 16. november, keď tiež v Békešskej Čabe, v stredisku organizácie, si chceme pripomenúť 30. výročie založenia OSSM veľkolepou oslavou, na ktorú aj touto cestou pozývame všetkých bývalých a terajších členov organizácie,“ dodal Bence Szeljak.

(kan)

Foto: autorka