luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Čítanie je ešte stále „in“ – Knihy v službách zážitkového vyučovania

PisCitSut20-01

V Základnej škole Józsefa Beneho v Pišpeku sa 21. februára konal štvrtý ročník populárnej Čitateľskej súťaže, ktorá sa zakladá na zážitkovom vyučovaní a na rozvíjaní slovnej zásoby školopovinných žiakov, pričom sa ich snaží oboznámiť so súčasnou slovenskou literárnou tvorbou pre deti a mládež.

Treba podotknúť, že tieto ciele sa jej darí na všetkých stupňoch splniť na výbornú. Dva mesiace spracovávali žiaci so svojimi učiteľmi z Dabaša, Ďurky, Mlynkov, Níže, Novej Huty, Santova a z organizátorskej inštitúcie, Pišpeku, úryvky z knihy Marty Hlušíkovej Až raz budem kapitánom a Gabriely Futovej Nototo a strašidelná škola Elvíry Múdrej, aby si napokon zmerali svoje vedomosti.

PisCitSut20-02

„Povedz mi niečo a ja to zabudnem. Ukáž mi niečo a ja si to zapamätám“

V telocvični školy po vystúpení mladých harmonikárov pod vedením učiteľa hudby a uznávaného muzikanta Lajosa Pála sa súťažiacim ako prvá prihovorila organizátorka a iniciátorka čitateľskej súťaže, učiteľka slovenského jazyka Erika Zemenová Palečková. Slova sa ujal aj riaditeľ školy Imre Várszegi, ktorý všetkým zaprial príjemne strávené a nezabudnuteľné chvíle v Pišpeku.

Podpredsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Monika Szabovávo svojom príhovore doplnila citované slová Jána Amosa Komenského o zážitkovom vyučovaní. „V našom živote cítime, že je dôležité zážitkové učenie. Pre nás, učiteľov, je prvoradé, aby ste sa rozprávali a učili po slovensky. Chápali to, čo sme my tiež prevzali od našich predkov,” dodala a zapriala súťažiacim veľa šťastia a príjemné spomienky na tento deň. Do tohtoročnej čitateľskej súťaže sa prihlásilo 90 žiakov z jednej národnostnej školy v Boršodsko-Abovsko-Zemplínskej, z jednej v Novohradskej a z piatich v Peštianskej župe. Vo všetkých výchovno-vzdelávacích inštitúciách sa slovenčina vyučuje ako predmet.

PisCitSut20-03

Mnohovrstvové spracovanie textu je zábavné a poučné

Prvú kategóriu tvorili žiaci 3. A 4. Triedy. Prácu šiestich skupín hodnotila školská referentka CSSM Erika Lázárová a kultúrna referentka CSSM Veronika Lalušková. Oveľa ťažšiu úlohu mala porota hodnotiaca vyšší stupeň. Tam súťažilo až 16 štvorčlenných skupín. Člen Výchovno-vzdelávacieho výboru CSSM Tomáš Nagy, spisovateľka Margita Garajská a herečka Viola Thirringová hodnotili žiakov z 5. A 6. Triedy podľa získaných bodov v kvíze a krížovke, plynulého čítania, skladaní puzzle a v dramatizácii ľubovoľnej časti diela. Úlohy oboch kategórií boli podobné, samozrejme primerané veku žiaka, preto nižší stupeň mal aj kreslenie. Kým žiaci súťažili, sprevádzajúci učitelia mohli navštíviť dielňu insitnej maliarky Moniky Berényiovej Lamiovej.

„Myslím, že úlohy boli jednoduché a hravé. V teste bola spájačka, kukučie vajce, z písmen mali žiaci poskladať slová, určiť správnosť tvrdení alebo doplňovať samohlásky. Za veľmi osožnú pokladám krížovku, lebo v nej treba pracovať rozumom. Vyriešiť sa ju dá len poznaním kľúčových slov,“ zodpovedala nám otázku o náročnosti i zostave kvízu E. Zemenová Palečková a vysvetlila, prečo súťaž už 4. Rok prebieha v kolektívnej forme. „Terajšia generácia je viditeľne sebecky vychovaná. V týchto štvorčlenných skupinách musia deti spolupracovať, rozdeliť si úlohy, veriť ostatným členom. Sú odkázané jeden na druhého. Musia pripustiť, že každé je v niečom inom dobré. Ide o pozitívne formovanie osobnosti.“

Ako sa stretli námorníci a škriatkovia?

Tento rok organizátorkina voľba padla na príbehy dvoch kníh z detskej slovenskej literatúry. Prvá kategória mala spracovať úryvky od M. Hlušíkovej. Hlavný hrdina je sedemročný Samko, ktorý sa túži stať lodným kapitánom. Kým je jeho mama v nemocnici, jej priateľ Roman mu rozpráva námornícke príbehy, testuje jeho schopnosti a skúša odvahu. Samko uverí, že svoje sny si môže splniť. So škriatkovskou školou učiteľky Elvíry Múdrej z pera G. Futovej sa oboznámila druhá kategória. Hrdinovia sa na vlastnej koži učia, čo je hrôza, ale aj ako nepodľahnúť strachu a zachrániť seba i druhých v nebezpečných situáciách. „Pri výbere kníh dávam pozor, aby príbehy obsahovali aj nejakú etickú, či morálnu myšlienku,“ povedala nám E. Zemenová Palečková a s hrdosťou poznamenala, že jej zverenci sa už teraz pýtajú na budúcoročnú tému, čo pokladá za veľký úspech.

PisCitSut20-04

Skúsenosti na nezaplatenie, zábavné momenty

Kým porota vyhodnocovala a prehodnocovala, súťažiaci si sadli k výdatnému obedu, aby si potom vychutnali najočakávanejší moment dňa, vyhlásenie víťazov. Predsedovia poroty sa najprv poďakovali organizátorom za možnosť zúčastniť sa, deťom a učiteľom za vytrvalú prácu. „Veľmi sme sa tešili s kolegyňou Veronikou, že sme mohli počuť také krásne prednesy a čítania. Naučili sme sa spolu nové výrazy po slovensky, napríklad škrabkala mieška, alebo ako trénovať na morskú chorobu. Niektorí ste vytvorili aj nové slová, namiesto morskej choroby ste napísali morchoroba,“ zhodnotila prácu žiakov z porotcovského kresla E. Lázárová. V 1. kategórií pre nižší stupeň sa v šiestich skupinách zúčastnili tri školy. Zo štvorčlenných družstiev zo Základnej školy Františka Rákócziho II. v Dabaši-Šáre, Základnej školy Józsefa Beneho v Pišpeku a zo Slovenskej národnostnej základnej školy Kálmána Mikszátha v Níži úspešne reprezentovali svoju inštitúciu žiaci z Pišpeku, ktorí s 92 bodmi sa umiestnili na treťom mieste. Malých hrdinov, ako sa sami nazvali, o jeden bod predbehli Supernámorníci z hosťujúcej školy. Prvé miesto patrilo Matrózom zo štátnej školy v Dabaši, ktorí dovedna získali 94 bodov. Osobitnú cenu poroty si prevzali Piráti z Níže. Školská referentka v mene CSSM odovzdala darček pre každú výchovno-vzdelávaciu inštitúciu.

2. kategóriu vyhodnotila M Garajská. „Chcela by som sa vám poďakovať za dnešnú účasť. Bol to zážitok pre nás všetkých. Viem, že je za tým veľa práce a námahy. Každý z vás sa môže cítiť výhercom, lebo ste preukázali veľkú snahu a veľa vedomostí,“ povedala a odovzdala cenné darčeky. Okrem už spomínaných škôl štvorčlenné skupiny v tejto kategórii boli aj zo Slovenskej národnostnej školy v Santove, Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch, Základnej školy Gézu Gárdonyiho v Ďurke a z Bukovskej slovenskej národnostnej základnej školy. Tretie miesto si zaslúžila skupina Ototo z dabašskej štátnej školy so 163 bodmi, striebro patrilo žiakom Elvíry Múdrej zo Santova so 171 bodmi a najúspešnejšími boli Veselí škriatkovia z Pišpeku so 192 bodmi.

Hlavným cieľom súťaže bolo prežiť radosť zo spoločného stretnutia a dobrého pocitu z predvedenia vedomostí pred ostatnými, ale organizátori dbali o to, aby nikto neodišiel naprázdno. Diplom za úspešnú účasť dostala každá skupina. Okrem pripináčika s logom podujatia, na ktorom figurovali postavičky aktuálnej čitateľskej súťaže, si mládež pochutnala na sladkostiach. Pišpecká umelecky založená učiteľka Marta Matejčoková Konkolyová vyrobila pre všetkých dospelých srdiečka ako pamiatku na tento slávnostný deň.

(ar)

Foto: autor