luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Letné aktivity MC UMB sa presťahujú do online priestoru

KrajUni20

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí informuje na facebookovej stránke, že v tomto roku sa jeho letné vzdelávacie aktivity nebudú realizovať v pôvodnej forme vzhľadom na celkovú súčasnú situáciu a stále platné určité opatrenia a obmedzenia.

 

Detská krajanská univerzita, tábor Učíme sa o Slovensku po slovensky a Didaktický kurz pre pedagógov sa uskutočnia online formou (didaktický kurz prípadne preložia na neskorší, jesenný termín). V prípade zlepšenia situácie a postupným uvoľnením ďalších opatrení ale uvažujú aj nad realizáciou iných aktivít, to však bude závisieť od celkového vývoja situácie na Slovensku, ako aj v zahraničí. O online príprave a realizácii vyššie uvedených aktivít MC UMB bude záujemcov priebežne informovať.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2696142810665179&id=1589210848025053