luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Digitálny tematický týždeň v budapeštianskej slovenskej škole

DigTemTyz20-01

V tomto školskom roku sa Materská škola, základná škola, gymnázium a kolégium s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti štyrikrát zapojila do programov Digitálneho tematického týždňa. Tento projekt máme zapracovaný aj do našej Organizácie školského roka a po registrácii sme sa ihneď dostali na programovú mapu organizátorov. Treba dodať, že nespočetné množstvo podujatí sa uskutočnilo práve cez tento projekt.

Program Netmentor, vyhlásený skupinou Stratégia digitálnej ochrany detí, bol organizovaný za účasti dvadsiatich škôl. 10 našich gymnazistov spolu s 12 žiakmi z partnerského Gymnázia Hermíny Verešovej sa zúčastnili trojdňového školenia, aby neskôr sami usporiadali svojim rovesníkom zamestnania o nebezpečnosti virtuálneho sveta. Zavítala k nám aj právnička Katalin Baracsiová, ktorá je odborníčkou na internet, a aj našim učiteľom predstavila jeho hrozby.

Ďalším podobným projektom boli Dni bezpečnejšieho internetu (Safer Internet). Koordinovala ich Medzinárodná záchranná služba pre deti. V rámci nich Hajnalka Fülöpová usporiadala pre deti a dorast interaktívne stretnutia s názvom „Netuj bezpečne“. Aj s rodičmi sa podelila o užitočné rady v prezentácii „Ako mám uchrániť svoje dieťa v bludiskách internetu“.

V tomto školskom roku sa programy Digitálnych tematických týždňov zameriavali hlavne na matematiku, prírodné a technické vedy, ale organizátori mali na zreteli i umenie či spoločenské disciplíny. My sme si zo širokej palety ponúk vybrali projekt s názvom „Prinesme matiku do módy“. Plánovanie sa u nás začalo už koncom januára. Spoločnú prácu uľahčila digitálna nástenka, ktorá obsahovala aktuálne úlohy, dokumenty i informačné omrvinky.

DigTemTyz20-02

Tímy si najprv pozreli film Príbeh jednotky a následne si otestovali svoje vedomosti hravým kvízom. Potom vytvorili životopis a profil zvoleného matematikára na sociálnej sieti. Nakrútili reklamu, navrhli logo a zorganizovali zájazdy na miesta, ktoré sa spájajú s danou osobnosťou. Pozornosť sa po týchto aktivitách zameriavala na záverečné predstavenie projektu. Študenti starostlivo plánovali zamestnania týkajúce sa matematikárov, ktoré zrealizovali so zapojením žiakov vyššieho stupňa. Hlavná skúška, teda „predpremiéra“ prebiehala vo výbornej nálade. Usporiadali sme ju v televíznej miestnosti. Všetko nám však pokazila pandémia, pre vzniknutú situáciu sme už nemohli uskutočniť oficiálnu premiéru. Prechod na digitálnu formu výučby bol veľmi rýchly. Plánovanú Show matiky sme museli presunúť na september. Tentoraz ju však môžeme spojiť s veľkolepou oslavou. Prečo?

DigTemTyz20-03

Každý rok bojujeme o cenu pedagóga, inštitúcie a spolupráce Digitálneho tematického týždňa. K nášmu projektu sa pripojil tím z Evanjelického gymnázia, základnej školy a kolégia S. Petőfiho z Aszódu, ktorý viedla Erika Eckerová. Boli sme veľmi poctení, pretože porota udelila našej škole aj dve ceny.

V súťaži pedagógov Digitálneho tematického týždňa 2020 III. umiestnenie získal projekt Angely Hipikovej „Prinesme matiku do módy“. Autorka vyhrala digitálne výučbové pomôcky v hodnote 100 000 forintov.

Osobitú Cenu za spoluprácu získala tiež naša slovenská škola s „Digitálnym tematickým týždňom 2020“ a Evanjelické gymnázium, základná škola a kolégium S. Petőfiho z Aszódu s projektom „Od svetového dňa matematiky až po digitálny tematický týždeň v týždňoch domáceho štúdia“.

DigTemTyz20-04

Každá spomenutá inštitúcia získala od organizátorov nástroje v hodnote 150 000 forintov, ktoré sa dajú použiť vo výchovno-vzdelávacom procese. Týmito cenami sa rozrástol náš robotický park o nové prvky. Motivačné nástroje dozaista podporia netradičné vyučovanie programovania. Zážitkové vyučovanie je na dosah ruky, v aktivitách budeme pokračovať aj v školskom roku 2020/2021!

A. H./AR

Foto: Angela Hipiková