luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Prvý zvonček

FajnPrvZvon-01

Prvého septembra sa vo Všeobecnej základnej škole č. 4 , s rozšíreným vyučovaním slovenského jazyka v Užhorode, ozýval džavot detí, ktoré sa už veľmi tešili do školy. Po piatich mesiacoch sa konečne stretli s učiteľmi aj spolužiakmi vo svojich triedach. Niektorým sa síce vyučovanie online páčilo, ale chýbali im sociálne kontakty.

Učitelia za rúškami na tvári ukrývali úsmev. Tradičné veľkolepé vítanie prvákov pred rodičmi sa zmenilo na komorné privítanie riaditeľkou školy Máriou Fedynecovou, triednym učiteľom Jánom Pochaničom, ktorý pochádza zo Slovenska, a prvým honorárnym konzulom SR na Ukrajine Ivanom Šufričom. Žiačka 11. ročníka, predsedníčka školského parlamentu, odetá za kráľovnú ríše poznania Emília Brodyová predstavila hostí a prvákom prečítala slávnostný sľub žiaka školy.

FajnPrvZvon-02

Po slávnostných príhovoroch sa ozvala veselá hudba. Do vyzdobenej telocvične vošla neznáma profesorka s veľkým kufrom. Pozdravila deti a keď otvorila kufor, vyšli z neho dve maňušky so školskými taškami. Tie hlasmi hercov profesionálneho Bábkového divadla v Užhorode porozprávali deťom, čo ich v škole čaká. Samozrejme, medzi dôležité pravidlá, ktoré musia dodržiavať, patrí aj zvýšená hygiena, časté umývanie rúk, nosenie rúška. A nemajú zabudnúť na to, aby aj ich reč bola „čistá“.

FajnPrvZvon-03

Deti dostali darčeky na privítanie (magnetky s obrázkom školy a drobnosti, ktoré priniesli hostia zo Slovenska) a použijú ich pri práci v škole. Nakoniec sa s pánom učiteľom odfotografovali, aby fotografia deťom aj rodičom, ktorí po prvýkrát nemohli prísť na slávnostné prvé zvonenie do školy, pripomínala tieto chvíle. Po širokom schodisku sa s pánom učiteľom a pani vychovávateľkou odobrali do svojej triedy.

FajnPrvZvon-04

Budova bývalej kráľovskej školy, vybudovaná v roku 1904, projektovaná známym maďarským architektom Samum Peczom, patrí teraz škole s rozšíreným vyučovacím jazykom slovenským. O školu je zvýšený záujem aj preto, lebo na prvom stupni sa deti učia okrem ukrajinčiny všetko po slovensky. Slovenskí učitelia, vyslaní MŠVV a ŠSR vedú deti od prvého do štvrtého ročníka a na druhom a treťom stupni ich prevezmú domáci učitelia, ale v slovenčine sa zdokonaľujú pod vedením učiteľov, ktorí absolvovali štúdium na Slovensku, alebo prišli zo Slovenska.

Vyučovanie sme začali v škole. Uvidíme, akou formou bude v čase pretrvávajúcej koronakrízy vzdelávanie pokračovať v tomto školskom roku.

Erika Fajnorová

Foto: autorka