luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

„Opäť ” v škole

Sarv1920-01

Stíchlo pole, zavial vietor,
škola brány otvára.
Všetkých žiakov veľkých, malých,
do náručia zvoláva…

Po dlhých prázdninách sa 1. septembra v školách opäť začala systematická práca. Pre dnešnú pandemickú situáciu otvorenie nového školského roka v Slovenskej základnej škole, materskej škole a kolégiu v Sarvaši prebiehalo netradične. Malých prváčikov v aule školy privítala riaditeľka Zuzana Nemčoková za prítomnosti ôsmakov. Namiesto slávnostného oblečenia deti mali oblečené rovnaké tričko so školským logom. Kým prváci a ich rodičia si vypočuli uvítacie slová riaditeľky školy priamo, ostatní žiaci vo svojich triedach za prítomnosti triednych učiteľov prostredníctvom školského rozhlasu. Slávnosť otvorila Lili Demcsáková básňou Opäť v škole. Riaditeľka srdečne pozdravila kolegyne, ktoré sa vrátili z materskej dovolenky: Csillu Sindelovú, Renátu Pirosovú, a tiež novú telocvikárku Dianu Soósovú a novú hosťujúcu učiteľku Janu Brhlíkovú. Potom porozprávala deťom, čo všetko ich čaká v našej škole. V mene prváčikov sa básňou prihovorila svojim spolužiakom Zita Domjánová. Na záver príjemnú a usilovnú prácu poprial všetkým Botond Harsányi. Prváci si od ôsmakov prevzali malý darček – vankúšik na stoličku, aby sa im v škole dobre sedelo. Slávnosť ukončila školská hymna, žiaci sa rozišli do tried. A naozaj sa začala systematická školská práca.

Sarv1920-02

Sarv1920-03

Zazvoň krajom, naša pieseň,
nech zvie mesto, dedina,
že pre všetky šťastné deti
školský rok dnes začína.

(Elena Čepčeková)

Anikó Podaniová

Foto: autorka