luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Poznaj svoje korene – tentoraz pod Chopkom

SkolPrir21-01

Začiatkom septembra sa konala medzi slovenskou mládežou v Maďarsku veľmi obľúbená škola v prírode na Slovensku Poznaj svoje korene. Dejisko jedného z najväčších projektov Zväzu Slovákov v Maďarsku bolo pod Chopkom, v Penzióne Tále.

V troch turnusoch vyše 150 detí si precvičovalo svoje jazykové vedomosti, oboznamovalo sa s dejinami predovšetkým slovenskej národnosti, ako aj so slovenskou históriou, kultúrou a navštívilo niekoľko prírodných krás Slovenska. Tento 13. ročník mal názov Spolu. Organizátori chceli pomôcť mládeži prekonať následky koronavírusu, lebo pandemické obdobie poznačilo nielen školské kolektívy, ale očividne zanechalo stopy aj na jednotlivcoch.

Nové miesto, nové možnosti

Škola trvala od 5. do 26. septembra. Do troch turnusov sa prihlásili žiaci z Tardoša, Pišpeku, Slovenského Komlóša, Dunaeďháze, Répášskej Huty, Dabaša, Ďurky, Čabačudu a z Békešskej Čaby. Na to, že prečo sa škola v prírode musela presťahovať z Jasenia o 15 kilometrov ďalej, do Bystrej, sme sa opýtali organizátorky a koordinátorky projektu Ruženky Egyedovej Baránekovej.

...

AR

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v 41. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 14. októbra.

Oplatí sa nás predplatiť.

SkolPrir21-02

SkolPrir21-03

SkolPrir21-04