luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Recitačná súťaž opäť v Budapešti

Bp13RecS-01

Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti organizuje súťaže v prednese slovenskej poézie a prózy už vyše 25 rokov. Prihlasujú sa do nich žiaci budapeštianskej slovenskej školy, i žiaci z ostatných slovenských obcí a miest.

Minulý rok pre pandémiu koronavírusu samospráva nemohla usporiadať súťaž prezenčnou formou, tak ju pripravila aspoň online. Súťaž sa teda uskutočnila, nepretrhla sa kontinuita, avšak žiakom, aj porote chýbal osobný prednes a stretnutie. Tento rok v polovici novembra sa znovu stretli milovníci slovenského slova v priestoroch knižnice budapeštianskej slovenskej školy a spolu sa tešili – jedni z pekných prednesov, ďalší z pekných darčekov a sladkej odmeny za účasť. Do Budapešti prišli aj dve účastníčky z Jášču, a zároveň ospravedlnili žiakov zo slovenskej školy v Békešskej Čabe, ktorí sa nedostali do Budapešti pre problémy v komunikácii.

...

(ef)

Foto: autorka, Imrich Fuhl

Celý príspevok si môžete prečítať v 47. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 25. novembra.

Oplatí sa nás predplatiť.

Bp13RecS-02

Bp13RecS-03

Bp13RecS-04

Výhercovia súťaže prednesu slovenskej poézie a prózy

1. kategória
1. Lotte Víghová
2. Vanda Emma Királyová
3. Tiborc Kosiba

za vynikajúci výkon
David Frejvald a Daniel Michal Horváth

2. kategória
1. Alex Koncz
2. Oliver Prácser
3. Blanka Ferencová

za vynikajúci výkon
Nora Vargová a Oliver Sárkány

3. kategória
1. Sophie Rebecca Vargová
2. Lena Gerstmárová
3. András Solti
diplom za dobrý výber textu Ana Karolina Procházková

4. kategória
1. Zorka Nagyová
2. Stella Števová
3. Tímea Laczková
diplom za odvážny výber textu Viktória Poláková
diplom za precítený prednes Barbara Hana Nyergesová

Bp13RecS-05 - uszz

Knihy a spoločenské hry zakúpila Slovenská samospráva XIII. obvodu Budapešti s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.