luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Pilíšska Čaba – rok 2015

PCabaRok-01

Slovenská národnostná samospráva v Pilíšskej Čabe a vôbec celá slovenská komunita v tomto podpilíšskom meste majú za sebou rušný rok.

Zúčastnili sa na rôznych celoštátnych, regionálnych, ako aj miestnych podujatiach, akými boli napríklad Fašiangový bál pilíšskych Slovákov, Šiškový festival v Mlynkoch, podujatia Matice slovenskej v Štúrove, Folklórny festival Slovákov v Maďarsku v Banke, Deň mesta a umelecký festival „Csaba“, procesia na Sviatok Božieho tela, Festival pivníc v Číve, ako aj aktivity družobnej obce na Slovensku, Veľkého Lapáša, pričom do družobnej obce na Slovensku ich delegácie tiež zavítali počas roka.

PCabaRok-02

Pravidelne navštevovali slovenské omše v miestnom katolíckom kostole, ktoré sa konajú každú druhú nedeľu v mesiaci a obnovili aj činnosť miestneho slovenského spevokolu. Na jar sa aktívne zúčastnili na programoch Slovenského týždňa v Materskej škole Eleka Benedeka, kam s milým programom zavítali aj škôlkari zo susedného Čívu. Na kultúrnom podujatí miestnej Strednej odbornej školy poľnohospodárskej a lesníckej Lászlóa Szepesiho, s ktorou má slovenský zbor podpísanú dohodu o spolupráci, s veľkým úspechom vystúpili aj žiaci zo Slovenskej národnostnej základnej školy v Mlynkoch. Tradičným programom miestnych Slovákov sú Spomienkové oslavy v polovici augusta v Pamätnom parku predkov, na ktoré tohto roku pozvali spevokoly zo Šarišápuz Hute.

PCabaRok-03

V poslednom mesiaci roka u Slovákov v Pilíšskej Čabe bolo tiež rušno: začiatkom decembra boli hostiteľmi Stretnutia vedúcich pobočiek peštianskeho regiónu Zväzu Slovákov v Maďarsku, v rámci vianočnej slávnosti oživili miestne zvyky a koncom mesiaca usporiadali ochutnávku klobásy a liehovín. Pre Slovákov v Pilíšskej Čabe bolo v roku 2015 veľkým prínosom, že pre záujemcov mohli zorganizovať bezplatný kurz slovenčiny v Dome klarisiek a aj v Materskej škole „Hétszínvirág“ už pôsobí učiteľka slovenčiny. Takto aj mladšie generácie sa budú môcť zapojiť do pestovania jazyka a kultúry Slovákov v tejto podpilíšskej obci.

PCabaRok-04

Erika Szente/csl

Foto: ESZ

Stretnutie členov pobočky ZSM

Členovia pilíšsskej pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku sa stretli začiatkom decembra tiež v Pilíšskej Čabe. Zvolala ich Marta Papučková Glücková. Pravidelné regionálne stretnutie členov ZSM sa uskutoční vždy v inej osade, na podporu Slovákov a slovenských aktivít v danej oblasti. O plánoch a o udalostiach poslednej doby referovala vedúca pobočky a o možnostiach uchádzania sa o granty tajomník Nadácie ZSM a konateľ spoločnosti SlovakUm Imrich Fuhl. Účastníci si po obede pozreli krátky kultúrny program a pamätihodnosti mesta, kde žijú svorne pri sebe tri národnosti.

(ESZ-ef)