luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (1)

LuNoCo01-01b

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 50 rokmi

Oblastné porady slovenských osvetových a kultúrnych pracovníkov

Osvetová práca národnostných pracovníkov je súčasťou celoštátnej osvetovej práce. Jej výsledky nemôžeme oddeliť od faktov našej kultúrnej revolúcie, a tak osvetovú a kultúrnu prácu medzi slovenskými pracujúcimi tiež môžeme skúmať len v spojitosti s jednotnou maďarskou osvetovou činnosťou. Národnostná osvetová práca má však i špeciálne rysy, ktoré spestrujú a obohacujú našu socialistickú osvetu. (1/1967)

Na čo sa ešte pamätajú v župe Békés

O dôležitosti zbierania ľudových piesní – Ešte vždy je hodno hľadať piesne v okruhu pracujúcich sedliakov, lebo mnohí ešte vždy chránia pamiatky tradičnej sedliackej hudby. Trpezlivé pátranie nás niekedy privedie i k neznámym piesňam. Takýmto objavom sa teší nielen bádateľ, ale i tá spievajúca spoločnosť sa príjemne prekvapí, ktorú dočasne utvoril sám zberateľ. Piesne pripájajúce sa k ľudovým zvykom, sviatkom a k práci sa nám ešte darí zachraňovať. Pre budúcnosť môžeme zachrániť cenné melódie v charakteristickom starobylom prednese, aký sa nedá preniesť do nových životných foriem. Tu je posledná príležitosť na zvečnenie zanikajúcich melódií. (4/1967)

Pred 25 rokmi

Čo s národnostným zákonom a voľbami do menšinových samospráv?

Bez menšinových samospráv je nepredstaviteľná kultúrna autonómia národností. A bez vytvorenia takejto autonómie našich menšín by bolo zo strany maďarskej vlády viac než netaktné hovoriť o európskej úrovni národnostnej politiky a domáhať sa niečoho podobného na medzinárodnej politickej scéne pre Maďarov v susedných krajinách, keď doma ani zďaleka nemôže slúžiť dobrým príkladom. Bolo by však veľmi zlé, keby nám dávali určité šance a nádeje iba tzv. medzinárodné dimenzie nášho menšinového bytia. Veď národnostný zákon i systém menšinových samospráv a inštitúcií majú slúžiť v tejto krajine, ktorej sme lojálnymi štátnymi občanmi, nám, príslušníkom národností. (1/1992)

Pred 10 rokmi

S mladistvým zápalom

Hajnalka Krajčovičová, mladá, urastená dáma, je novou členkou békeščabianskej slovenskej samosprávy. Po maturite na slovenskom gymnáziu absolvovala štúdium na Vysokej škole v Segedíne. Slovenská samospráva v nej získala agilnú poslankyňu: – Teraz napríklad hľadáme odpoveď na otázku, prečo sa v niekdajšom „slovenskom meste“ zapísalo na volebné listiny iba 1016 príslušníkov slovenskej národnosti. (1/2007)