luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2)

LuNoCo01-02

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 50 rokmi

Konferencia slovenských osvetárov v Balašských Ďarmotách

Osvetoví inšpektori okresov Rétšág a Balašské Ďarmoty zaoberali sa veľmi podrobne problematikou všeobecno-vzdelávacích škôl pre pracujúcich. Zmienili sa aj o tom, že napríklad v okrese Rétšág, kde je 10 Slovákmi obývaných obcí, pokračuje zaškoľovanie ťažšie. Situácia je v porovnaní so župným priemerom horšia o 10 %. Prednášky, zamerané na šírenie poznatkov v materčine si obyvateľstvo obľúbilo a vyžaduje. Podmienkou je iba to, aby boli dobre zorganizované, aby bol dobrý prednášateľ a aby boli spestrené v neposlednom rade filmom alebo menším kultúrnym programom. Kým takéto prednášky jestvovali, boli prednáškové siene preplnené... (2/1967)

Pred 45 rokmi

Prvé kolo súťaže „Vyletel vták“ v Borsodskej župe

Teraz sa už nikto nemusí hanbiť a báť za svoju materinskú reč a národnostnú kultúru. Ba, každý môže byť hrdý na ňu, veď takáto hrdosť býva jednou zo záruk ľudskej dôstojnosti. (...) Zazneli slovenské piesne z dedín v Bukových vrchoch zdravým a prenikavým hlasom nadšených spevákov. Každý zvuk vychádzal z hĺbky čistých duší. S hlbokým prežitím prednesené piesne dojali každého prítomného. Svojou úprimnosťou, jednoduchosťou a sviežosťou. To sám život spieval. Životy dávnych predkov a potomkov, zvečnené v najkrajších ľudových piesňach. Časom a vkusom folklóru vybrúsená dokonalosť zažiarila krásou. A sila krásy je nekonečná. (2/1972)

Pred 25 rokmi

Obraz menšín v masovej komunikácii

Zdá sa, že príprava národnostného zákona sa dostala do poslednej fázy. Máme teda šancu, že národnosti žijúce v našej vlasti budú mať zabezpečené právne garancie na sebarealizáciu. K tomu však, aby sa národnosti cítili ozaj doma, to nestačí, záleží vo veľkej miere aj na vzťahu menšín s väčšinovým národom. V tomto vzťahu je nenahraditeľná aktivita menšín práve tak dôležitá ako tolerancia väčšinového národa. Súlad medzi nimi sa sotva môže uskutočniť bez pravdivého a objektívneho obrazu menšín. V jeho vytváraní môže zohrávať nenahraditeľnú úlohu menšinová a väčšinová tlač. (2/1992)

Pred 10 rokmi

„Slovenskejší ako na Slovensku“

Príslovečná, ale aj prirodzená je záľuba čabianskych Slovákov vo folklóre. Na spolkových aktivitách sa zúčastňujú najmä starší ľudia. Avšak ani tí, ani mladší nemajú kontakt so živou kultúrou, a v tomto smere, ako hovorí riaditeľka Domu slovenskej kultúry Anna Ištvánová, chýba slovenská televízia aj rozhlas a dodáva, že slovenčina prežije aj naďalej a že mladí sa ju chcú ďalej učiť najmä preto, že zvyšuje ich šance na trhu práce. (2/2007)

Pred 5 rokmi

Memento predkov na cintoríne v Huti

Počas výmeny obyvateľstva po druhej svetovej vojne viacerí Huťania sa rozhodli začať nový život v materskej krajine a preto sa nemal kto starať o miesta posledného odpočinku ich predkov. Náhrobné kamene neraz rozkradli neznámi páchatelia. Hmotné pamiatky však podľa člena slovenskej samosprávy našej najmenšej podpilíšskej dediny Jána Minczéra nesmieme ponechať napospas osudu, preto sa rozhodol, že staré náhrobníky očistí a umiestni pri vchode do cintorína. (2/2012)