luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (4)

LuNoCo04-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 45 rokmi

Ťažkosti so slovenčinou v sarvašskej škole

Podľa riaditeľa slovenskej základnej školy v Sarvaši Jána Folytána učitelia majú značné ťažkosti, veď deti, najmä prváci, neovládajú dobre ani sarvašské slovenské nárečie. Majú veľmi slabú slovnú zásobu. Pedagógovia aj vo vyšších ročníkoch sa snažia zvyšovať jazykovú úroveň žiakov a kladú dôraz aj na národnostný charakter výučby. Podľa riaditeľa na hodinách matematiky, chémie a biológie sa osvedčila dvojjazyčnosť. (4/1972)

LuNoCo04-02

Pred 30 rokmi

Vzdelávacie krúžky v našich novohradských obciach

Osveta na nových cestách – V Novohradskej župe pokusne v šiestich obciach dali župné a celoštátne orgány podnet k založeniu krúžkov, ktorých činnosť sa rozvíja na základe spontánneho združovania a ich cieľom je vyhovieť nárokom miestnych obyvateľov na vzdelávanie a účelné využívanie voľného času. (4/1987)

LuNoCo04-03

Pred 25 rokmi

Michal Lásik o neutešenom stave našej národnosti

Odborný asistent Vysokej školy pedagogickej v Békešskej Čabe Michal Lásik: – Nemám ružové predstavy o budúcnosti našej národnosti. Vidím ju v stave, keď stratila svoju organickú funkčnosť. (...) Bez rodiny a bez rodinnej výchovy sa o našej národnosti v budúcnosti nedá hovoriť. Mnohokrát sa stretávam s učiteľmi slovenčiny, ktorých deti nevedia po slovensky, ktorí svoje vlastné deti nenaučia po slovensky. A potom na rôznych poradách vystupujú s tým, že deti, žiaľbohu, nastupujú do školy so stále menšími znalosťami materčiny. (4/1992)

LuNoCo04-04

Pred 20 rokmi

Dolnozemskí slovenskí spisovatelia v Békešskej Čabe

Menšina ako most medzi „malými“ literatúrami / Naše úlohy pri sprostredkúvaní kultúrnych hodnôt v stredoeurópskom regióne – Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku v spolupráci s Čabianskou organizáciou Slovákov pod týmto názvom usporiadalo V. Stretnutie dolnozemských slovenských spisovateľov v Békešskej Čabe. Na podujatí o. i. odznelo: pokročilá asimilácia spôsobuje, že čoraz menej potenciálnych čitateľov si nárokuje v našom materinskom jazyku písané knihy a periodiká. Napriek tomu oprávnene odznela požiadavka, aby konečne aj Slováci v Maďarsku si založili vlastné vydavateľstvo. (4/1997)

LuNoCo04-05

Pred 10 rokmi

Anton Paulik: Pripravení na voľby

Hlavný radca Úradu pre národné a etnické menšiny Anton Paulik: – My, Slováci, sme sa dôkladne pripravili na voľby, vidno, že to má v rukách štáb na čele s ľuďmi, ktorí majú záujem na tom, aby bolo všetko v poriadku. Je dôležité, aby ich pripravili na nový spôsob volieb, aby nevolili automaticky tak, ako pred štyrmi alebo ôsmimi rokmi. Prakticky volieb sa zúčastnia iba členovia menšinových samospráv. Každý elektor si bude môcť vybrať jednu z dvoch celoštátnych listín. (4/2007)

LuNoCo04-06