luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (5)

LuNoCo05-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 50 rokmi

„Tak dobre padne počúvať po našom“

Postrehy z rozhovoru s čuvárskymi Slovenkami: „My už nevieme tak dobre slovensky. Chodievam k svojim príbuzným na Slovensko. Veľmi sa mi páči, ako tam hovoria. /Keby ste videli naše dievčatá a mladé nevesty v nedeľu, aké sú pekné v prekrásnom kroji!/ Tak dobre padne počúvať po našom“. (5/1967)

LuNoCo05-02

Pred 30 rokmi

Výstavba slovenskej školy v Budapešti sa preťahuje

Náš nadriadený orgán výstavbu Základnej školy, gymnázia a internátu s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti už v treťom päťročnom pláne registruje ako „preťahujúcu sa investíciu“. Keďže ani v súčasnosti nemá pre nás žiadnu sľubnú informáciu, pokladáme za potrebné opäť zdôrazniť, že vybudovanie tohto komplexu nemožno ďalej odkladať. (5/1987)

LuNoCo05-03

Pred 25 rokmi

Odumierajúca dedinka pod Pilíšom

V Huti (Pilisszentlélek) môžu stavať len cudzí páni? – Ťažko posúdiť, do akej miery si uvedomovali politici oných čias, že tzv. zobvodnením a pridružovaním našich národnostných osád k „väčšinovým“ obciam sa dopúšťajú hriechu voči tam žijúcim menšinám, že tým urýchľujú neprirodzenú asimiláciu. A tak tento rafinovaný spôsob protimenšinovej politiky vykonal v určitých prípadoch väčšie škody ako buldozéry. (5/1992)

LuNoCo05-04

Pred 20 rokmi

Priekopnícke dielo: Čabianska čítanka I.

Naši školáci čoraz menej ovládajú jazyk svojich slovenských predkov, málo pestujú ich tradičnú kultúru, nepýšia sa svojím pôvodom, ba poniektorí akoby sa priam hanbili zaň. Aj keď dnešná Békešská Čaba je viac maďarská ako slovenská, nik nesmie popierať jej slovenskú minulosť. (5/1997)

LuNoCo05-05

Pred 10 rokmi

Predvolebné stretnutia slovenských elektorov

Hádam to nikto nemyslí vážne, že dobre cieleným presviedčaním, agitovaním, alebo inými spôsobmi či prostriedkami sa dá dosiahnuť, aby elektori hlasovali na listiny inej než svojej koalície. Reálne by mohol hroziť skôr istý odpor či nezáujem, povedzme v prípade, keby si nominujúce subjekty počínali svojvoľne, keby elektori neboli zapojení do príprav listín, keby nemali možnosť presadiť svoje predstavy a svojich kandidátov, alebo keby ich bližšie okolie na volebných listinách nikto nezastupoval. (5/2007)

LuNoCo05-06