luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (46)

LuNoCo46-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 60 rokmi

Komu máme zveriť slovenskú ľudovýchovnú prácu?

Mnohé polia slovenskej ľudovýchovnej práce nie sú využité. Tak napríklad pri organizovaní prednášok pre šírenie poznatkov v slovenskej reči, pri usporadúvaní literárnych a diskusných večerov, pri obnovovaní slovenských spevokolov a orchestrov by sa zišla pomoc a práca slovenských pedagógov. Od koho má slovenský dedinský ľud očakávať odbornú pomoc ak nie od svojich slovenských pedagógov, od svojej vlastnej inteligencie? (7/1957)

LuNoCo46-02

Pred 45 rokmi

Maliar, filozof a básnik farieb a línií György Ruzicskay

Pri príležitosti 250. výročia opätovného osídlenia Sarvaša 5. novembra 1972 otvorili výstavu rodáka mesta, aj vo svete známeho maliara Györgya Ruzicskayho. Tento skromný a ešte stále tvoriaci nemladý človek je veľkým synom našej nekonečnej roviny a jeho spevavého ľudu, kam sa ako svetobežec vždy vracia oddýchnuť si, načerpať nové sily a duchovné oplodnenie. Všetky jeho diela charakterizuje filozofický názor autora: láska k ľuďom a pevná viera, že človečenstvo, ak chce dosiahnuť skutočné blaho, musí odstrániť nános nenávisti nahromadený na krvavých križovatkách dejín. (46/1972)

LuNoCo46-03

Pred 20 rokmi

„Ja vám narozprávam toľko hádke, keľko ľen chceťe“

Naša veľká rozprávačka, ňaňička Žofka, teda Žofia Farkašová, rod. Drágošová (1905-1997) bola natoľko všestrannou znalkyňou ľudovej kultúry, že sa sotva našiel v jej rodnom Veľkom Bánhedeši človek, ktorý by sa jej vyrovnal v mnohotvárnej znalosti folklóru. Žofia Farkašová bola na celom slovenskom a maďarskom jazykovom území jedinečná dvojjazyčná rozprávkarka. (46/1997)

LuNoCo46-04

Pred 15 rokmi

„Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je...“ – Zo zborníka na CD-platňu

Počas nedávnej soboty od rána do neskorého večera zneli v segedínskom štúdiu verejnoprávneho Maďarského rozhlasu komlóšske slovenské ľudové pesničky zo zborníka „Žiaľ, žiaľ, žiaľ mi je“. Napriek tomu sa nedostalo na všetky, bol to iba výber piesní, ktorý sa raz možno dostane na CD-platňu Komlóšanov. Takto by sa splnila ich dávna túžba – zanechať potomkom hmatateľný dôkaz krásnej miestnej slovenskej hudobnej kultúry. Iniciátorom nahrávky bol bývalý hosťujúci učiteľ v Slovenskom Komlóši dr. Miroslav Brna. (46/2002)

LuNoCo46-05

Pred 10 rokmi

Ucelený obraz o menšinovom bytí Slovákov v Maďarsku

Tematické číslo maďarského literárneho a umeleckého časopisu Napút s názvom Ej, otvárajte vráta!, je venované slovenskej národnosti v Maďarsku, ktorá sa na jeho stranách predstavuje takmer v plnom spektre svojho spoločenského života, vo forme písomných textov v maďarskom znení. Čitateľ má takto možnosť zoznámiť sa s jej problémami, aktivitami i úspechmi v oblasti kultúry, umenia, ako i v príslušných oblastiach vedy. Najsilnejšia stránka tematického čísla časopisu spočíva v pestrosti i komplexnosti jeho tematiky, čo poskytuje možnosť podať ucelený obraz o menšinovom bytí Slovákov v Maďarsku. (46/2007)

LuNoCo46-06