luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (49)

LuNoCo49-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 60 rokmi

S nacionalizmom a šovinizmom treba navždy skoncovať

Potrebné je na základe rovnoprávnosti urobiť dvojjazyčné nápisy inštitúcií, úradov, ulíc, atď... Maďarský rozhlas má vysielať pravidelný program i v reči národností. Veľmi často sa stane, že maďarskí učitelia nepomáhajú pri zaškoľovaní do národnostných škôl, ale opačne, prekážajú. Treba skoncovať i s praxou, že vynikajúci príslušníci jednotlivých národností boli posielaní pracovať do iných krajov a odtiaľ prišli do dôležitejších funkcií ľudia, ktorí nepoznali ani len jazyk danej národnosti. (10/1957)

LuNoCo49-02

Pred 50 rokmi

Čo čakajú od nového hospodárskeho mechanizmu v Šápove?

– Veľa pozitívneho. Viac poľnohospodárskych produktov predáme na voľnom trhu priamo konzumentom. Vypneme výkupné orgány, čo bude podľa nás aj pre konzumentov lepšie. Budeme sa zaoberať aj pestovaním záhradníckych plodín, ktoré konzumentom odvezieme sami. To je však isté – ukazuje prstom na svoju ceruzku hlavný agronóm šápovského družstva Alexander Kertész –, že ona bude mať v novom mechanizme väčší význam, ako doteraz. (49/1967)

LuNoCo49-03

Pred 45 rokmi

Príslušníci novej slovenskej inteligencie pred veľkými úlohami

Občania slovenskej národnosti dosahujú pekné úspechy v pestovaní národnostných tradícií, zachovávaní ľudovej kultúry, tancov, piesní, kroja, teda národopisných skvostov, ale slovenskú literatúru nepoznajú – hovorí rodáčka z Luciny Piroška Himešová, ktorá študovala odbor slovenčina a ruština na Pedagogickej vysokej škole v Segedíne. Pracuje ako profesorka slovenčiny na rétšágskom gymnáziu, kde vedie aj slovenský krúžok. (49/1972)

LuNoCo49-04

Pred 15 rokmi

Pamiatky miestnej slovenskej ľudovej kultúry v Márianostre

Malebná obec Márianostra v Börzsönskom pohorí bola znovu zaľudnená začiatkom 18. storočia Slovákmi. Po stáročiach, našťastie, aj v tejto obci sa našli obetaví a nadšení ľudia, pre ktorých sa záchrana a uchovávanie pamiatok ľudovej kultúry stali srdcovou záležitosťou. Najmä Mikuláš Schotner a Juraj Tasnádi zozbierali množstvo predmetov ľudovej kultúry a vytvorili základy vzniku Obecného múzea v Márianostre v typickom slovenskom sedliackom dome, ktorý na tento cieľ zakúpila obecná samospráva. (49/2002)

LuNoCo49-05

Pred 10 rokmi

Takmer visegrádsky Kálmán Mikszáth na pomoc Slovákom

V rámci literárneho večera pod názvom „Stredoeurópsky spisovateľ Kálmán Mikszáth” v budapeštianskom Slovenskom inštitúte predstavili verejnosti nové slovenské vydanie Mikszáthových krátkych próz Tvrdé kotrby v preklade Karola Wlachovského. – Apelatívny text K. Mikszátha z roku 1892 na pomoc Slovákom, keď severnú časť Horniakov v Uhorskom kráľovstve postihla neúroda zemiakov. Mikszáth sa usiloval mobilizovať najmä maďarskú verejnosť celým svojím prozaickým arzenálom. V krátkom texte koncentrovane načrtáva svoju typickú etnickú charakteristiku svojich vtedajších rodákov – Slovákov. (49/2007)

LuNoCo49-06