luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (50)

LuNoCo50-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 60 rokmi

Túžba šóškútskych rodičov, aby sa ich deti učili po slovensky

V Šóškúte sa zastavilo slovenské vyučovanie následkom „dobrej agitačnej" práce a „dobroprajnosti“ jednotlivcov. Zatíchli i melódie pekných slovenských ľudových piesní. No pravda, čas sa míňa a tak sa zo Šóškútu dostali preč i tí, ktorí mali tak „veľmi radi“ vyučovanie slovenského jazyka ako v škole, tak i v škôlke. Na rodičovskej schôdzi sa zišlo 41 rodičov, spomedzi ktorých 39 žiadalo, aby sa v škôlke opäť vyučovalo i po slovensky. (11/1957)

LuNoCo50-02

Pred 50 rokmi

Agárd na ceste rozvoja – zatiaľ bez kultúrneho domu

V novohradskej obci Agárd (Ősagárd) by obzvlášť naliehavo potrebovali kultúrny dom. Jeho vybudovanie by rozhodne poskytlo širšie možnosti k živšiemu kultúrnemu životu a umožnilo by aj Demokratickému zväzu Slovákov v Maďarsku, aby v rámci svojich kultúrnych zájazdov usporiadal aj v tejto obci pohostinné vystúpenia slovenských súborov. (50/1967)

LuNoCo50-03

Pred 45 rokmi

Z Répášskej Huty do parlamentu a do desaťtisícov domácností

Keď sme začiatkom decembra navštívili lesnú škôlku v Bukových horách, presnejšie v chotári Slovákmi obývanej obce Répášska Huta, pracovníci už vyrezávali jedličky, vianočné stromčeky na predaj. Od riaditeľa hospodárstva Jána Petőfiho sme sa dozvedeli, že vyrúbané stromčeky sadili pred necelými štyrmi rokmi. S týmito stromčekmi nedávno vyhrali na celoštátnej súťaži prvú cenu. Ročne predajú priemerne 20 až 35-tisíc stromčekov a ako zaujímavosť Ján Petőfi spomenul, že aj jedľu postavenú v Parlamente dodáva ich hospodárstvo. (50/1972)

LuNoCo50-04

Pred 15 rokmi

Predseda NR SR v Budapešti nielen o krajanskom zákone

Nový predseda Národnej rady Slovenskej republiky Pavol Hrušovský v rámci svojej jednodňovej neoficiálnej návštevy Maďarska rokoval so svojimi partnermi najmä o krajanskom zákone. Nepozabudol však pritom ani na neraz „zamlčaný protipól“ Maďarov na Slovensku, a tak zavítal ako do Základnej školy a žiackeho domova s vyučovacím jazykom slovenským v Budapešti, tak i do sídla Celoštátnej slovenskej samosprávy. Tu vysvetlil postoj slovenskej strany nielen ku krajanskému zákonu, ale k celej menšinovej problematike; v rámci nej, pochopiteľne, i k starostlivosti o krajanov a poskytovaniu morálnej i inej pomoci Slovákom v Maďarsku – maximálne rešpektujúc skutočnosť, že ide o lojálnych občanov iného štátu. (50/2002)

LuNoCo50-05

Pred 10 rokmi

Veľvyslanci Juraj Migaš a Antal Heizer s Mlynčanmi v Číve

Baníctvo v našom Slovákmi obývanom Pilíši síce už zaniklo, ale svojrázny, aj z národopisného hľadiska jedinečný ľudový zvyk spojený s veselými oslavami Barborky v Číve dodnes žije. V záujme jeho pretrvania z roka na rok sa spojí vedenie obce a miestna slovenská samospráva s Klubom slovenských dôchodcov a tunajším združením Pivničná osada. K tradičným hosťom, k členom pávieho krúžku a slovenského klubu v Mlynkoch, v tomto roku pribudli dvaja dobrí priatelia Pilíšanov: veľvyslanci SR a MR Juraj Migaš a Antal Heizer. (50/2007)

LuNoCo50-06