luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (52)

LuNoCo52-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 60 rokmi

Tmu, ktorá zahalila kraj, v Pilíši osvetľujú lampáše kultúry

Dlhá zima na dedinách sa najlepšie hodí pre kultúrnu prácu. Túto prácu riadia obyčajne učitelia. Preto sme v našich pilíšskych obciach zaklepali v prvom rade na školské dvere, aby sme sa dozvedeli, aké plány majú do budúcna. Po návšteve slovenských obcí, utiahnutých v úzkych dolinách, napĺňa nás hrejivý pocit, že tmu, ktorá zahalila kraj, osvetľujú lampáše kultúry. (13/1957)

LuNoCo52-02

Pred 50 rokmi

Slovenčinu aj v rámci prednášok a debát Robotníckej akadémie

Naša békešská obec Telekgerendáš, rátajúca 70 % pracujúcich slovenskej národnosti, pociťuje nedostatok prednáškovej činnosti k šíreniu spoločenských i vedeckých poznatkov ako aj divadelníctva v slovenčine. K preklenutiu tohto nedostatku zaraďujú niekoľko slovenských spoločenských večierkov pomocou ankiet a filmových predstavení. Kultúrno-osvetová organizácia zaradila do svojich akcií už aj menšie slovenské programové čísla, ale keďže dospelé obyvateľstvo ovláda slovenčinu veľmi dobre, ukazuje sa potreba uplatniť slovenčinu aj v rámci prednášok a debát Robotníckej akadémie. (52/1967)

LuNoCo52-03

Pred 45 rokmi

V Ostrihome rozbehli výchovu budúcich slovenských učiteľov

Ministerstvo školstva a kultúry začiatkom školského roku 1972/73 výchovu budúcich slovenských učiteľov z Budapešti preložilo do ostrihomského Učiteľského ústavu, ktorý sa tým obohatil novým odborom. Pre ustanovizeň to znamená veľký prínos, ale i mnoho starostí. Keďže zatiaľ nemajú ani vhodné slovníky, ani odbornú literatúru. Slovenský jazyk a literatúru učí profesorka Mária Porubská a do tejto práce sa zapojil aj profesor hudby a spevu Béla Kálmánfi. (52/1972)

LuNoCo52-04

Pred 20 rokmi

Zdravíme 70-ročného komlóšskeho básnika Pavla Samuela

Gregor Papuček: – Všeobecná nepriazeň a odmietanie udusili Tvoje svetlo, no Ty si tlel, a Tvoje básne ako svätojánske mušky – lietali. Pridlho si bol pre nás zakliaty a začarovaná bola aj Tvoja múza. Nebolo ľahko odklínať Ťa, ani pozbierať tie porozlietané svätojánske mušky. No odkliali sme Ťa a zozbierali sme tie svetielkujúce iskierky. Zbierka Perly ľadu (1987) je ich skromným príbytkom, aj žriedlom Tvojho-nášho dobrého pocitu, že si nežil darmo. Na poličku našej literatúry si urobil svoje. Všetko to, čo sa za daných okolností urobiť dalo. Viac, ako ktokoľvek iný v tejto krajine. Zaslúžil si si preto našu úctu, aj úprimné uznanie. (52/1997)

LuNoCo52-05

Pred 10 rokmi

Čoho všetkého môžu byť schopné naše skupinky ľudí?

Podľa niektorých ľudí sme už vraj iba tancujúcou a spievajúcou národnosťou, písať, čítať, bádať, básniť už v materčine nedokážeme, preto tie ťažké milióny, ktoré sú zo strany maďarskej i slovenskej vlády venované na podporu činnosti slovenských samosprávnych zborov a organizácií, sú iba peniaze vyhodené von oknom. Občas sa aj mne samej zdá, že míňame peniaze aj na také veci, ktorých efekt je otázny, ale predsa si myslím, že máme za sebou aj krásne výsledky a pred sebou mnoho dobrých možností. (52/2007)

LuNoCo52-06