luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2018/2)

LuNoCo02-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 59 rokmi

Poštárky by nemali prekážať v rozširovaní Nášho kalendára

Rozširovanie slovenskej tlače je práve tak povinnosťou každého poštového úradu ako rozširovanie maďarskej tlače. Odkiaľ by mohli vedieť naši Slováci, že aj na miestnej pošte si môžu kúpiť slovenský kalendár, keď im to poštárky, nevieme z akých príčin, neprezradia? Našťastie, nie všade je tomu tak. Pomocou miestnych slovenských aktivistov napríklad v Kestúci poštárky predali už viac ako 200 kusov tohtoročného Nášho kalendára, v Sarvaši 250, v Slovenskom Komlóši 400 a mohli by sme pokračovať... (2/1959)

LuNoCo02-02

Pred 51 rokmi

Dolnozemskí Slováci nechceli vojnu a boli preto stíhaní

Zo spomienok na prvú svetovú vojnu: V očiach šovinistickej verejnej správy Békešskej župy bolo slovenské obyvateľstvo podozrivé. Hlavný župan ohlásil už v septembri 1914, že v Slovenskom Komlóši „prebieha silná slovanská agitácia“. Osobitne si všímal miestnu slovenskú inteligenciu. V ďalšom hlásení predkladá udanie proti učiteľovi Júliusovi Stykovi a kňazovi Hrdličkovi: ich boj za práva slovenského obyvateľstva považoval za „protištátny“. Podobnými podozreniami stíhali aj občanov slovenskej národnosti v Békešskej Čabe. (2/1967)

LuNoCo02-03

Pred 23 rokmi

Deklarácie o ochrane práv národnostných menšín treba plniť

Rakúske Stredisko národnostných skupín už druhýkrát usporiadalo vo viedenskom sídle Menšinovej rady českej a slovenskej národnostnej skupiny v Rakúsku partnerskú výmenu názorov predstaviteľov Maďarov zo Slovenska, Slovákov z Maďarska a v Rakúsku žijúcich menšín, ako aj nemeckej národnostnej skupiny v južnom Tirolsku. Účastníci stretnutia sformulovali svoje požiadavky voči vládam Slovenskej a Maďarskej republiky, a to každá menšina osobitne. Prítomní sa dohodli, že spoločný list, obsahujúci tieto požiadavky, zašlú vládam obidvoch krajín. (2/1995)

LuNoCo02-04

Pred 15 rokmi

Zachovanie materčiny pokladať za svoju srdcovú záležitosť

Judita Dunová-Bauková: – Získať rodičov, aby zapísali svoje deti na slovenský jazyk, je stále ťažšie. Príčinou sú nielen zmeny vo svete, ale aj ľahkovážny prístup k veci. Ak žiak nechodí na slovenčinu, je o starosť menej, počujeme častú odpoveď. Nemyslím si, že pri rozhodovaní rodičov je dominantná metodika výučby, oveľa väčší účinok má osobnosť pedagóga, nakoľko sa chce pričiniť o zachovanie materčiny. Či to pokladá za svoju srdcovú záležitosť – tak, ako to pokladali moji učitelia i ja sama. Pritom je zaujímavé, že čabianska slovenská škola má čoraz väčšiu návštevnosť, kým na školách, kde sa slovenčina vyučuje ako predmet, počet žiakov klesá. (2/2003)

LuNoCo02-05

Pred 10 rokmi

Sarvašania pripisujú tlačenému slovenskému slovu veľký význam

V budove bývalej poľnohospodárskej školy významnej osobnosti mesta, evanjelického duchovného, polyhistora a pedagóga druhej polovice 18. a začiatku 19. storočia Samuela Tešedíka oslávili Sarvašania spolu so svojimi priateľmi 10. výročie vydávania mesačnej slovensko-maďarskej prílohy týždenníka Szarvas és Vidéke Novinkár nad Kerešom. (2/2008)

LuNoCo02-06