luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Oprášené fotografie (2018/4)

LuNoFot1-01

Z archívu Ľudových novín

Naši budapeštianski gymnazisti s polročným vysvedčením

Po zimných prázdninách aj žiaci budapeštianskeho slovenského gymnázia dostali do rúk svoje polročné vysvedčenia. Väčšina štvrtákov – maturantov už má presne vyhranené plány. Spomedzi tých najúspešnejších Pitvarošanka Mária Gorjanová sa chce stať opatrovníčkou, Tibor Hollósi z Mlynkov túži ísť na ekonomickú univerzitu a Štefan Fehérvári z Dolných Peťan zase do Sovietskeho zväzu na vedeckú univerzitu študovať fyziku. (3/1966)

LuNoFot1-02

Ujo Lajoš Pavleňák z Mlynkov ako posledný pilíšsky košikár

– Onedlho budem mať 75 rokov a zdá sa, že spolu so mnou vymrie v Pilíšskych horách toto pekné ľudové remeslo, veď v súčasnosti sa naň už nikto nepodujíma. Aby moje vnúčatá vedeli, čím sa zaoberal ich starý otec, na ukážku som im uplietol malé košíky, opálky a hátoše, ale myslím si, že tým som skončil. (7/1998)

LuNoFot1-03

Zhromaždenie elektorov zvolilo Celoštátnu slovenskú samosprávu

25. januára 2003 v Konferenčnom stredisku na ulici Villányi v Budapešti sa zišlo 410 slovenských elektorov, aby zvolilo 53 členov svojho najvyššieho fóra – Celoštátnej slovenskej samosprávy. Hovorcovia regiónov na základe predbežných dohôd uzavretých v jednotlivých Slovákmi obývaných oblastiach krajiny navrhli na kandidátku, resp. hlasovaciu listinu CSS celkove 71 kandidátov. Pri výbere bola smerodajná ich slovenskosť a odborná pripravenosť. Z celkového počtu platných hlasov najviac získal doterajší predseda CSS Ján Fuzik. (5/2003)

LuNoFot1-04

LuNoFot1-05

LuNoFot1-06

LuNoFot1-07