luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2018/13)

LuNoCo13-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 46 rokmi

Významné vykopávky: opátstvo cisterciánov v Mlynkoch

Predseda miestnej rady v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) Štefan Sova: – Za dôležitú úlohu sme si vytýčili podporovanie najvýznamnejších vykopávok krajiny. V Mlynkoch odkrývajú totiž opátstvo cisterciánov z doby Arpádovcov. Snažíme sa poskytovať čo najväčšiu pomoc, aby sme zachovali cenné historické pamiatky z tejto doby. (...) O spolupatričnosti a svornosti našich ľudí svedčia aj výsledky na poli kultúrneho života. Náš ľudový spevácky zbor dosiahol skvelé výsledky. Zúčastnil sa na početných folklórnych festivaloch, ba je dobre známy aj z televíznej obrazovky. (13/1972)

LuNoCo13-02

Pred 23 rokmi

O dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi MR a SR

S potešením a adekvátnym očakávaním prijali uzavretie základnej medzištátnej zmluvy predstavitelia slovenských organizácií v Maďarsku. Tento významný dokument môže prispieť k zlepšeniu bilaterálnych vzťahov a rámcovo poskytuje isté možnosti aj pre Slovákov v Maďarsku. Vzhľadom na kontrolné mechanizmy realizácie plnenia dohody sa nebude môcť zabudnúť ani na príslušníkov slovenskej menšiny v Maďarsku, pričom dá sa očakávať, že záujem slovenskej strany o krajanov v Maďarsku sa zvýši. (13/1995)

LuNoCo13-03

Pred 20 rokmi

Petőfiho si vyhlasujú za svojho takí, akých najviac nenávidel

Už poldruha storočia sme svedkami prisvojovania si veľkého maďarského básnika slovenského pôvodu Sándora Petőfiho (Alexandra Petroviča) celkom protichodnými prúdmi moci, medzi nimi aj takých, ktoré sa na míle vzďaľovali od básnikových demokratických ideálov. Len zriedka sa našli osobnosti, ktoré dokázali zdvihnúť hlas proti tomuto zneužívaniu. (13/1998)

LuNoCo13-04

Pred 15 rokmi

Korene a zdroje etnobiznisu – Nedostatky nedokonalého systému

Etnobiznis má nemalú úlohu v tom, že vybavovanie menšinových záležitostí je už nielen pre jednotlivé politické strany, ale aj pre menšinových politikov čisto otázkou techniky moci. Pritom možno najzákladnejšou príčinou urýchľovania etnickej asimilácie je zatlačovanie samoorganizovania menšín na spoločenskú perifériu. (13/2003)

LuNoCo13-05

Pred 10 rokmi

Slovo má genetik, mikrobiológ a pedagóg Matej Šipický

„Aj tunajší Slováci prispeli k tomu, aby sa maďarská kultúra dostala na takú úroveň, na akej je...” – Na valnom zhromaždení Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied v roku 2008 zvolili 29 nových členov tohto čestného orgánu SAV. Do zboru akademikov pribudlo 21 riadnych, traja emeritní a päť čestných členov Učenej spoločnosti SAV. Čestným členom spoločnosti sa ako zahraničný vedec stal aj vedúci Katedry genetiky a aplikovanej mikrobiológie na Debrecínskej univerzite, genetik prof. DrSc. Matej Šipický. V mene redakčného kolektívu blahoželáme predsedovi Vedeckej rady Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, bývalému predsedovi Zväzu Slovákov v Maďarsku. (13/2008)

LuNoCo13-06