luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2018/14)

LuNoCo014-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 50 rokmi

Ako sa stal Béla Kálmánfi znalcom folklóru pilíšskych Slovákov?

V šiestich slovenských obciach Béla Kálmánfi v okolí Ostrihomu na štyridsiatich ôsmich magnetofónových páskach pozbieral tisícpäťsto ľudových piesní, balád, detských riekaniek a rozprávok. Profesor hudby na vyššom učiteľskom ústave v Ostrihome celých päť rokov skoro každý týždeň v ruke s magnetofónom sa vybral autobusom alebo vlakom do Hute, Kestúca, Čívu, Dágu, Šárišápu či Moďoróšu. (17/1968)

LuNoCo014-02

Pred 35 rokmi

V Šárišápe spomínali na odborára a partizána Jána Zderku

Šárišápsky rodák Ján Zderka (1903-1982) bol významnou osobnosťou medzinárodného robotníckeho hnutia. Ako v Maďarsku, tak aj vo Francúzsku sa angažoval v odborárskom hnutí a v okolí svojej rodnej obce so zbraňou v ruke bojoval proti hitlerovským fašistom a ich maďarským prisluhovačom. Neskôr sa stal vedúcim Odborovej organizácie baníkov a poslancom maďarského parlamentu. (16/1983)

LuNoCo014-03

Pred 25 rokmi

Aká si nám krásna, slovenská / maďarská materinská... – RECCS!

„Narodil(a) si sa v Maďarsku a rozprávaš po maďarsky. Od svojej matky si sa naučil(a) prvé slová. Toto je tvoj materinský jazyk. To, že hovoríš po maďarsky, je také prirodzené, ako to, že máš modré alebo hnedé oči a že máš dve ruky.“ – Chudák národnostný žiačik, týmto slovám buď uverí, alebo v ňom vzbudia obavy, že on nemôže mať modré, ani hnedé oči a dokonca aj rúk musí mať aspoň o jednu viac alebo menej. A keď sa už raz podarilo zdeformovať jeho dušičku, potom mu pokojne môžeme vysvetľovať, aká je krásna naša slovenská materinská REČ. Niečo v ňom už iste bude zlomené a radšej povie po maďarsky: RECCS! (6/1993)

LuNoCo014-04

Pred 15 rokmi

Ani župné inštitúcie nepotrebujú národnostných odborníkov

Zastupiteľský zbor Békešskej župy postupne zrušil národnostné pracoviská vo svojich inštitúciách. Naposledy to bolo pracovisko národnostného referenta pri pedagogickom ústave. Zamestnávanie národnostných odborníkov nepatrí medzi povinné úlohy miestnych, župných a štátnych inštitúcií. Donedávna zamestnanec pedagogického ústavu Michal Tóth: – Nestačí poznať len paragrafy, národnostnému školstvu treba aj rozumieť, poznať a cítiť túto problematiku. (15/2003)

LuNoCo014-05*

Pred 10 rokmi

„Protislovenský útok. Vyháňajú Slovákov zo Slovenského domu“

Ešte nikdy sa nestalo, že by sa problémy Slovákov v niektorej Slovákmi obývanej obci Maďarska dostali do stredobodu pozornosti slovenskej a maďarskej tlače a riešili by sa na úrovni vlády SR, prezidenta MR, menšinového ombudsmana a europarlamentu. Pozornosť slovenskej a maďarskej verejnosti sa na Pilíš obrátila potom, ako sa na portáli Slovákov v Maďarsku luno.hu objavil článok Imricha Fuhla, v ktorom informoval o pripravovanom zasadnutí obecnej samosprávy, na ktorom sa malo rozhodnúť o vysťahovaní miestnej slovenskej samosprávy a Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov zo Slovenského domu. (14/2008)

LuNoCo014-06