luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2018/18)

LuNoCo18-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 59 rokmi

Kultúrnici Slovákov v Maďarsku dýchajú socialistický duch

Zväz demokratických Slovákov v Maďarsku v spolupráci s Národnostným oddelením Ministerstva výchovy usporiadal v Budapešti celoštátnu poradu pre slovenských kultúrnych pracovníkov. Účastníci porady prvej svojho druhu vyhodnotili úspechy, dosiahnuté na slovenskom kultúrnom poli a vyznačili najhlavnejšie úlohy, vyplývajúce zo straníckeho uznesenia o zvýšení politickej a osvetovej práce v záujme socialistickej výchovy našich pracujúcich. (17/1959)

LuNoCo18-02

Pred 51 rokmi

Rudo Móric v Slovenskom Komlóši sa stretol s 90 čitateľmi

Vo veľkej sále obecnej rady v Slovenskom Komlóši 90 čitateľov čakalo spisovateľov z ČSSR, Ruda Mórica a Jána Columbyho, ktorých sprevádzali podpredseda družstevnej predajne kníh Sándor Földes a podpredseda výkonného výboru obecnej rady Jozef Palečka. Po privítacom prejave riaditeľa slovenskej školy Mateja Lugošiho Rudo Móric oboznámil prítomných záujemcov s prácou československých spisovateľov a básnikov. Potom nasledoval rozhovor medzi čitateľmi a autormi, na záver hostia obdarovali čitateľov vlastnými dedikovanými knihami. (18/1967)

LuNoCo18-03

Pred 45 rokmi

Pestrá prehliadka národnostných súborov Komáromskej župy

V Komáromskej župe v spolupráci so zväzmi Slovákov a Nemcov už po štvrtýkrát usporiadali župný národnostný festival. Dejiskom celodenného programu bola Nemcami obývaná obec Csolnok. Pestrá prehliadka súborov sa odohrávala na prírodnom javisku miestnej školy. Asi pol druha tisíc divákov si pozrelo skvelý program nemeckých a slovenských súborov, vrátane spevákov z Jášdu, ktorí vystúpili ako hostia zo susednej Vesprémskej župy. Veľký úspech zožali aj domáce folklórne kolektívy z Bánhidy, Orosláňu, Kestúca, Čívu a Šárišápu. (19/1973)

LuNoCo18-04

Pred 20 rokmi

Slovenské školstvo v Maďarsku prežíva krízu už desaťročia

Vedúci menšinového oddelenia MŠaK MR Anton Paulik: – Slovenské školstvo v Maďarsku už desaťročia prežíva krízu. Nielenže sme v skutočnosti naozajstné slovenské školstvo nikdy nemali, až na niekoľko škôl v rokoch 1949-1961, ale od roku 1960 slovenské školy prešli na asymetricky dvojjazyčné vyučovanie. V ostatných školách, kde sa vyučovala po slovensky len slovenčina, úroveň postupne klesla. V súčasnosti sme dospeli tam, že deti, pochádzajúce zo slovenských rodín, po ôsmich rokoch učenia slovenského jazyka a po odchode zo základnej školy sotva vedia komunikovať v jazyku svojich predkov, a na to, čo sa s námahou naučili, veľmi rýchlo zabudnú. (18/1998)

LuNoCo18-05

Pred 10 rokmi

Aby Veľký Bánhedeš nevymrel spolu so slovenským jazykom

Podľa predsedu Slovenskej samosprávy vo Veľkom Bánhedeši Pavla Žiláka táto dedina s 1592 obyvateľmi v južnej časti Békešskej župy je odsúdená na zánik. Nie sú pracovné príležitosti, a tak mladšia generácia sa sťahuje do neďalekých miest, resp. do západných regiónov Maďarska alebo do zahraničia. Doma zostávajú len starší, no a tento proces sa nedá zastaviť. Snažiť sa však treba robiť všetko v záujme toho, aby obec nevymrela spolu so slovenským jazykom. (18/2008)

LuNoCo18-06