luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Oprášené fotografie (2018/19)

LuNOFo19-01

Z archívu Ľudových novín

Maglódski folkloristi a divadelníci na zájazde v Novohrade

Maglódsky ľudový súbor, ktorý patrí medzi najlepšie folklórne kolektívy Slovákov v Maďarsku, bol v apríli 1958 na kultúrnom zájazde. Vlakom, autobusom a v niektorých prípadoch i peši navštívili so svojím dobre zostaveným programom malé novohradské, Slovákmi obývané obce: Čúvár, Jaču, Gutu, Pišpek a Vácegreš. Maglódski ľudoví speváci, tanečníci a divadelníci mali obrovský úspech v každej dedine. Obecenstvu sa zvlášť páčili slovenské ľudové piesne, ktoré pekne predniesli brat a sestra Kalinovci, Pavol Šajben a Marienka Liliková. (16/1958)

LuNOFo19-02

Veľké množstvo zeleniny z cinkotského družstva do Budapešti

Zo záhradníctva poľnohospodárskeho výrobného družstva Zlatý klas v Cinkote dovážajú do Budapešti z roka na rok väčšie množstvo zeleniny. Koncom apríla začali zber hlávkového šalátu v štyroch fóliových šiatroch. Odfotografovali družstevníčky pri sadení predklíčených zemiakov, ktoré cinkotské družstvo pestuje na 15 kat. jutrách. (18/1973)

LuNOFo19-03

Rozhlas békeščabianskej slovenskej školy už vysiela

V Základnej škole, gymnáziu a žiackom domove s vyučovacím jazykom slovenským v Békešskej Čabe bola vybudovaná sieť školského rozhlasu už dávnejšie, pravidelné vysielanie sa však po niekoľkých pokusoch začalo až teraz, po založení rozhlasového krúžku gymnazistov. Krúžok, pracujúci pod dozorom mládežníckej organizácie KISZ, „vlastní“ aj osobitnú miestnosť: štúdio, ktoré však zatiaľ nevyzerá ako ozajstné rozhlasové štúdio. Vedúci krúžku, žiak III. ročníka gymnázia Alexander Takáč spolu s ostatnými „redaktormi“ má však nádej, že z finančnej podpory Mestského výboru KISZ-u a iných zdrojov budú môcť získať aj chýbajúce „čarodejné“ technické aparatúry, akou je napríklad mixér. Členovia rozhlasového krúžku by chceli v budúcnosti popri vysielaní hudby a rôznych informácií zostavovať aj programy na želanie svojich spolužiakov a iné rozhlasové relácie. Je potešiteľné, že medzi svoje programy chcú zaradiť aj slovenské čísla. Prajeme im teda príjemnú a vážnu zábavu s mikrofónom. (17/1988)

LuNOFo19-04