luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Oprášené fotografie (2018/22)

LuNoFo22-01

Z archívu Ľudových novín

Na santovskej svadbe Pavly Bugárovej a Martina Trkalu

Na svadbe Pavly Bugárovej a Martina Trkalu v podpilíšskej obci Santov spievame slovenské piesne. Baťko Tomáš Kováč a Michal Sklenár začínajú jednu za druhou: „Keď som išiel okolo... / Keď milá vody naberie...“ a kto by ich vedel všetky zaznamenať. Žiaľ, my ich nepoznáme. Čo ste to za Slováci, keď nepoznáte naše piesne, vyčítajú nám naši hostitelia. A veru majú pravdu. Mali by sme ozaj poznať všetky piesne tunajších Slovákov. Je ich tak veľa, jedna krajšia ako druhá. Je v nich toľko citu, žiaľu, túžob... Postaráme sa, aby sme najbližšie navštívili našich santovských baťkov a mamovky, a zozbierali ich pesničky... (23/1958)

LuNoFo22-02

Volá a čaká vás slovenská škola a kolégium v Budapešti

Budapešť VIII., Mező Imre út 73., dvojposchodová budova, kedysi Dom pedagógov, od roku 1954 slovenský žiacky domov (kolégium), základná škola a gymnázium. Veľká bola radosť toho času, keď sa sem sťahovali. Škola a žiacky domov dovtedy boli síce v krajšom prostredí, pod vrchom Gellért v Budíne, lež tamojšia, zo začiatku vyhovujúca budova sa stala čoskoro tesnou. Keď sa totiž slovenskí rodičia – zo začiatku tak nedôverčiví – zoznámili s prácou a dobrou výchovou detí v škole i v žiackom domove, počet žiakov sa začal zvyšovať. Dnes slovenské kolégium v Budapešti poskytuje druhý domov pre 198 žiakov, z toho je 74 gymnazistov. Deti z Mlynkov, Santova, Tardoša, Pišpeku, Šámšonu, Luciny a Alkáru tvoria v ňom veľkú rodinu. (22/1968)

LuNoFo22-03

Päťsto hostí na družstevnej svadbe Petrovských v Kétšoproni

Kétšoproň bol dejiskom veselej a veľkej družstevnej svadby. Oženil sa syn predsedu miestneho poľnohospodárskeho výrobného družstva Michal Petrovský mladší. Na družstevnej svadbe bolo prítomných 500 svadobníkov. Na hornom obrázku mladý pár, na dolnom družbovia obsluhujú svadobníkov pri obede. (20/1973)

LuNoFo22-04