luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2018/24)

LuNoCo24-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 51 rokmi

Dobré rady žiakom na prázdniny: pomáhať rodičom a veľa čítať

Posledný vyučovací deň i záverečná slávnosť sú za vami a vysvedčenie, odmena vašej celoročnej práce je vo vrecku. Preberali ste ho viac-menej s pokojným svedomím. Jedni s radosťou, druhí s malinkou úzkosťou v hĺbke srdca. Doma – radosť, pochvala, prípadne víchrica, hnev rodičov. To všetko máte už za sebou, prešlo, prehrmelo. Môžete užívať radostné dni voľna, do vôle sa ihrať, behať, zabávať. Prázdniny sú však nielen časom zábav a radovánok. Ponúkajú vám tiež príležitosť viac pomôcť rodičom, mamičke pri domácich prácach, starať sa o mladších súrodencov, obstarať nákup, opatriť hydinu, pomôcť v záhumienku, ba i na družstevnom poli. Pritom nesmiete zabudnúť prečítať si knihy, na čo vám v priebehu školského roka neostávalo času. (24/1967)

LuNoCo24-A

Pred 45 rokmi

Obchod v Békešskej Čabe so slovenskými hračkami a knihami

Naši pedagógovia neraz len s veľkou námahou vedia zaobstarať slovenské obrázkové knihy a iné názorné pomôcky k vyučovaniu slovenského jazyka. Už aj preto je príkladná iniciatíva najnavštevovanejšieho obchodu s hračkami a knihami v Békešskej Čabe, ktorý prostredníctvom Československej kultúry v Budapešti predáva nielen slovenské hračky, ale aj slovenské obrázkové a mládežnícke knihy. Obchod bral na seba túto úlohu na podnet mestského výboru Vlasteneckého ľudového frontu, ktorý týmto vyhovel požiadavkám obyvateľstva mesta a blízkych Slovákmi obývaných dedín. (24/1973)

LuNoCo24-B

Pred 20 rokmi

Ondrej Hanko o trpkých skúsenostiach z parlamentných volieb

Volieb poslancov Národného zhromaždenia MR sa zúčastnil – dokonca s celoštátnou listinou – i spoločný subjekt v Maďarsku žijúcich Nemcov, Chorvátov a Slovákov, a to s nemalým neúspechom. Jediným slovenským kandidátom Národnostného fóra, ktorý bol schopný získať potrebný počet registračných lístkov, bol Čaban Ondrej Hanko, ktorý s tým reálne ani sám nepočítal, že sa dostane do parlamentu, ale zato očakával oveľa viac hlasov: – Naša inteligencia by sa mala rozhodnúť, čo vlastne chce. Zdá sa mi, že niektorí naši predstavitelia nevedia alebo nechcú pochopiť, že každá organizačná zložka nášho národnostného života má, alebo môže mať konkrétnu a ohraničenú pôsobnosť, teda jedna činnosť neohrozuje tú druhú, ba vzájomne sa môžu dopĺňať a podporovať. Ak sa nám to nepodarí vyjasniť a nezačneme sa správať v tomto zmysle, čoskoro môžeme s tým všetkým skončiť. (24/1998)

LuNoCo24-C

Pred 15 rokmi

Keby ste takto pekne komunikovali, ako spievate a recitujete...

Víťazi regionálnych kôl 12. ročníka súťaže Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Slovenské spievanky a veršovačky sa zišli koncom mája v Slovenskom inštitúte v Budapešti, aby sa rozhodlo, kto je tohto roku najlepším interpretom slovenských ľudových piesní a slovenským recitátorom. – Keby ste takto pekne komunikovali, ako spievate a recitujete po slovensky, nemohlo by sa hovoriť o dvanástej hodine našej národnosti. Možno, že si to dnes ešte ani neuvedomujete, ale vaše slovenské korene budú raz, keď budete v zrelšom veku, pre vás nesmierne dôležité... – konštatovala predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. (24/2008)

LuNoCo24-D