luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

O čom sme písali? (2018/26)

LuNoCo26-01

Prečítajte si, o čom písali naše noviny pred niekoľkými rokmi.

Pred 50 rokmi

Kádár: Chápeme, boj československých súdruhov je zložitý

K slávnostnému podpísaniu novej maďarsko-československej zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci došlo v júni 1968. „S úprimnou láskou a srdečnosťou“ vítali v Budapešti členov československej straníckej a vládnej delegácie vedenej prvým tajomníkom ÚV KSČS Alexandrom Dubčekom. V mene hostiteľov súdruh János Kádár vyzdvihol, že návšteva sa koná v čase, keď naši severní susedia musia prekonať rôzne prekážky: – Boj československých súdruhov je zložitý a prebieha za veľmi ťažkých okolností. My, maďarskí komunisti, sme plne solidárni s našou bratskou československou stranou. Chápeme ich starosti a ťažkosti, veď i my sme museli prekonať z mnohých hľadísk podobné problémy. (25/1968)

LuNoCo26-02

Pred 25 rokmi

71. pobočku Zväzu Slovákov v Maďarsku založili Dunaeďházania

Aj občania obce Dunaeďház sa rozhodli organizovanejšou formou pestovať slovenské tradície, podporovať výučbu slovenského jazyka a rozširovať slovenské publikácie. Preto sa 110 členov miestneho slovenského klubu podujalo založiť pobočku Zväzu Slovákov v Maďarsku. Na pracovnom stretnutí to zahlásil zakladateľ a dlhoročný aktivista Zväzu Imrich Tóth. Tajomník ZSM dr. Július Alt vyjadril svoju radosť nad tým, že nová miestna organizácia je v poradí už 71. pobočkou Zväzu. Zároveň požiadal prítomných, aby po schválení národnostného zákona boli iniciátormi založenia miestnej slovenskej samosprávy. (26/1993)

LuNoCo26-03

Pred 20 rokmi

Multikultúrne priateľstvo a umenie ako príklad pre politikov

Vhodnou príležitosťou na demonštrovanie interetnického a multikultúrneho snaženia, ako aj bratstva, priateľstva a porozumenia Slovákov, Maďarov, Rusínov a príslušníkov ďalších národov a národností bol kultúrny festival v Bardejove, usporiadaný pod veľavravným názvom Umenie bez hraníc. V rámci vydareného podujatia neďaleko starej bašty tohto východoslovenského mesta došlo k slávnostnému odhaleniu štvormetrovej sochy, diela predsedu a umeleckého vedúceho Spoločnosti Andyho Warhola v Maďarsku Lajosa Bolykyho a Andrása Jánosiho, ktorí svoje dielo pomenovali Bardejovskými rukami, keďže znázorňuje skľúčené, modliace sa dlane, medzi ktorými je z dreva vytesaná podobizeň ochrancu mesta, sv. Egida, ako aj kríž so siluetami rastlín charakteristických pre tento kraj. (26/1998)

LuNoCo26-04

Pred 10 rokmi

Listy Štefana Markuša rodákom na Dolnú zem vyšli aj knižne

Otvorené listy Štefana Markuša sú našim verným čitateľom iste známe. Ide o príspevky, ktoré po ukončení svojej diplomatickej misie v Budapešti bývalý veľvyslanec písal pre Ľudové noviny. Čitateľom zo Slovenska je však bohatá úroda rokov 2005, 2006 a 2007, ktorá vyšla teraz knižne, určite nová. Pohľad späť je zaujímavý aj pre tých, ktorí toho času každý týždeň so záujmom čakali list pána veľvyslanca z Bratislavy. Veď bol oknom, ktorým mohli nazrieť do našej materskej krajiny a vďaka starostlivému výberu tém sa dozvedeli, čo práve v tom čase zaujalo slovenskú verejnosť a autora listov. (26/2008)

LuNoCo26-05