luno.hu | OnLine LuNo Portál | Ľudové noviny

Switch to desktop Register Login

Oprášené fotografie (2018/31)

LuNoFo31-01

Z archívu Ľudových novín

Senváclavská idyla v nedeľu popoludní s dobrými pajtášmi

V pilíšskej obci Senváclav (Pilisszentlászló) ani júlová páľava, ozajstná kanikula neprekážala deťom a dospelým v uskutočnení ich obvyklého nedeľňajšieho programu. Dospelí i mládež v skupinách sa rozprávali pred budovou obecnej rady, alebo sa prechádzali. Obďaleč sa slnili a odpočívali siedmačky, ktoré v pracovných dňoch majú veru dosť roboty, pomáhajú rodičom pri žatve i pri ošetrovaní rastlín. Ony nám rozprávali o tom, že pionierska skupina tohto roku neorganizovala letné táborenie. Napriek tomu odišli niektorí do táborov. Piati sú v tábore pre výcvik družinových vedúcich pri Balatone, dvaja sú v detskom rekreačnom tábore v Szobe. Niektorí zo skupiny letujú u rodiny, užívajúc radosti leta v rôznych častiach krajiny. Senváclavských pajtášov poznáme ako dobrých pionierov a usilovných žiakov. Vykonaná práca cez prázdniny okolo domu, v chotári, ba i na štátnom lesnom majetku, im slúži tiež ku cti, chválime ich usilovnosť. (31/1966)

LuNoFo31-02

Mužský tanečný súbor z Dunaeďházu v župe medzi najlepšími

Mužský tanečný súbor z Dunaeďházu v Báčsko-malokumánskej župe patrí medzi najlepšie folklórne kolektívy. Na stretnutí ľudových tanečných súborov župy v Nagybaracske popri maďarských folklórnych telesách s nemalým úspechom sa predstavil súbor v Maďarsku žijúcich južných Slovanov, ako aj naši šikovní slovenskí mládenci z Dunaeďházu. (31/1973)

LuNoFo31-03

V Detve nás zastupoval Zelený veniec s Ečerskou svadbou

Mládežnícka tanečná skupina folklórneho spolku Zelený veniec z Ečeru spolu so ženským súborom dôstojne zastupovala Slovákov v Maďarsku na Podpolianskych slávnostiach v Detve. Vystúpeniu predchádzala dôkladná príprava, vrátane skúšok na javisku, ktoré viedol renomovaný slovenský choreograf Jaroslav Ševčík. Ečerskí tanečníci podali pekný výkon a v prekrásnych ľudových krojoch upútali pozornosť ako obecenstva, tak aj vystupujúcich súborov. Predviedli Ečerskú svadbu v sprievode temperamentnej dychovky a ich vystúpenie vyniklo medzi slovenskými súbormi z deviatich krajín. (31/2003)

LuNoFo31-04